Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Uzzināt vairāk.

Sazinies ar mums!
Liepājas RAS Twiterī!
Liepājas RAS DzivoZalak
Poligonā Ķīvītes šķiroto atkritumu savākšanas laukumā privātpersonas var bez maksas nodot sašķirotus atkritumus,tai… https://t.co/W5PWMrAp4J 2019-11-12
Liepājas RAS DzivoZalak
Aicinām izmantot atjaunojamo enerģiju zaļu un ilgtspējīgu ideju īstenošanai! https://t.co/muZt6at7bF https://t.co/aoDtiAlklD 2019-11-12
Liepājas RAS DzivoZalak
Jau trešo gadu SIA “Liepājas RAS” ir saņēmis VARAM novērtējumu “Par videi draudzīgu pārvietošanās veidu veicināšanu… https://t.co/1qLb5QIKuy 2019-11-12

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā - poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana

 

Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām,  pilnveidojot poligona „Ķīvītes” infrastruktūru.

 

Projektā plānotais:

✔ esošo energošūnu optimizācija,

✔ inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas izbūve,

✔ teritorijas sagatavošanas darbi II kārtai;

✔ infiltrāta savākšanas sistēmas optimizācija, kas ietver:

      ☑ infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana,

      ☑ infiltrāta baseina un saistītās infrastruktūras izbūve;

      ☑ materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūve;

✔ kompaktora iegāde atkritumu blīvēšanai,

✔ priekšapstrādes iekārtas un tās apkalpojošās tehnikas iegāde,

✔ konteineru pārvadāšanas automašīnas iegāde,

✔ lielizmēra konteineru iegāde;

✔ būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projekta ieguvumi:

✔ tiks nodrošinātas pietiekošas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

✔ tiks būtiski uzlabota vides kvalitātes drošībalai nodrošinātu infiltrāta savākšanu no jaunajām šūnām;

✔ krasi uzlabosies biogāzes savākšana un utilizācija. Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu, tiks panākta būtiska “siltumnīcas efekta” samazināšana;

✔ tiks veicināta otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un nodošana pārstrādei. Tas ļaus paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos. Šādā veidā tiks panākts Projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 4,3 miljoni lati, no tām 2,7 miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs - SIA „Liepājas RAS”.

 

 

PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀPOLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.

 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā - poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana
Drukāt