Sazinies ar mums!
Liepājas RAS Twiterī!
Dzīvo zaļāk! DzivoZalak
Jaunajā numurā atradīsiet Liepājas Ras grāmatu maiņas skapi-Ledusskapi 😁📚♻ https://t.co/54BB3lsede 2017-12-15
Dzīvo zaļāk! DzivoZalak
RT @TVKurzeme: Par vecā dīvāna izvešanu jāmaksā dārgāk https://t.co/7cfBN6iRm7 via @liepajniekiemlv 2017-11-02
Dzīvo zaļāk! DzivoZalak
RT @TVKurzeme: SIA "Liepājas RAS" organizē semināru "Atkritumu apsaimniekošana šodien un rīt": https://t.co/4TvExjLzNf via @YouTube 2017-11-01

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā - poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana

 

Projekts paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām,  pilnveidojot poligona „Ķīvītes” infrastruktūru.

 

Projektā plānotais:

✔ esošo energošūnu optimizācija,

✔ inerto atkritumu apglabāšanas laukuma I kārtas izbūve,

✔ teritorijas sagatavošanas darbi II kārtai;

✔ infiltrāta savākšanas sistēmas optimizācija, kas ietver:

      ☑ infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana,

      ☑ infiltrāta baseina un saistītās infrastruktūras izbūve;

      ☑ materiālu un tehnikas novietnes un saistītās infrastruktūras izbūve;

✔ kompaktora iegāde atkritumu blīvēšanai,

✔ priekšapstrādes iekārtas un tās apkalpojošās tehnikas iegāde,

✔ konteineru pārvadāšanas automašīnas iegāde,

✔ lielizmēra konteineru iegāde;

✔ būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projekta ieguvumi:

✔ tiks nodrošinātas pietiekošas jaudas atkritumu apglabāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

✔ tiks būtiski uzlabota vides kvalitātes drošībalai nodrošinātu infiltrāta savākšanu no jaunajām šūnām;

✔ krasi uzlabosies biogāzes savākšana un utilizācija. Optimizējot biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu, tiks panākta būtiska “siltumnīcas efekta” samazināšana;

✔ tiks veicināta otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu atdalīšana no kopējās atkritumu plūsmas un nodošana pārstrādei. Tas ļaus paildzināt poligona izmantošanas laiku un otrreizējo izejvielu apjoma palielināšanos. Šādā veidā tiks panākts Projekta ieguldījums ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 4,3 miljoni lati, no tām 2,7 miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs - SIA „Liepājas RAS”.

 

 

PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA LIEPĀJAS REĢIONĀPOLIGONA ĶĪVĪTES INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „LIEPĀJAS RAS”.

 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā - poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana
Drukāt