Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

 

Liepājas RAS nesaņem un neplāno saņemt valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, izņemot pašvaldību iemaksas pamatkapitālā pie uzņēmuma dibināšanas.

http://liepajasras.lv//korporativa-atbildiba/strategija/informacija-par-sanemto-valsts-vai-pasvaldibas-budzeta-finansejumu/