Liepājas RAS mērķi ilgtspējīgas vides jomā 2017. gadam

 

2017. gadā Liepājas RAS definēti svarīgākie sasniedzamie ilgstpējīgas vides mērķi:

 

- noteikt būtiskos vides aspektus uzņēmumā;

- pilnveidot vides aizsardzības pasākumu plānu;

- izstrādāt atkritumu plūsmas procedūru aprakstu.

http://liepajasras.lv//korporativa-atbildiba/ilgtspejiga-vide/liepajas-ras-merki-ilgtspejigas-vides-joma-2017-gadam/