Sabiedrības iesaistes mērķi 2018. gadam

 

2018. gadā Liepājas RAS kā būtiskākos mērķus sabiedrības iesaistes jomā ir definējis:

 

- sadarbības veicināšana ar reģiona pašvaldībām;

- Vides skolas atkārtota akreditācija un attīstība;

- sabiedrības iesaiste videi draudzīgos pasākumos.

http://liepajasras.lv//korporativa-atbildiba/sabiedriba/sabiedribas-iesaistes-merki-2018-gadam/