Atkritumu un materiālu pieņemšanas cenrādis

Spēkā no 01.01.2022. – 31.12.2022.

Jaunais cenrādis (spēkā no 01.01.2023.) pieejams šeit.

Atkritumu veidi un atkritumu klase atbilstoši atkritumu klasifikatoram (maksā piegādātājs)Tarifs EUR/t
(ar DRN, bez PVN)
Tarifs EUR/t
(ar DRN un PVN 21%)
*Sadzīves atkritumi (200301) – nešķiroti mājsaimniecību un tiem pielīdzināmi atkritumi 66,3880,32
Liela izmēra atkritumi (200307)(virs 0.5m x 0.5m x 0.5m) 94,54114,39
Būvniecības atkritumi (170904) – nešķiroti, ar citu atkritumu piejaukumu 94,54114,39
Nolietotas vieglo automašīnu riepas (160103) 94,54114,39
**Nolietotas smago automašīnu riepas (160103)105,05127,11
**Industriālās riepas (160103) (t.sk. traktoru un meža tehnikas riepas, smago automašīnu riepas, kas vecākas par 7 gadiem un nav ražotas ES)135,05163,41
Rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu atkritumi (200199) 94,54114,39
Azbestu saturoši būvniecības atkritumi (170605) (šīferis) pieņem tikai Big Bag maisos vai iepakotus transportēšanas plēvē uz paletēm. Šos atkritumus iepriekš pieteikt, zvanot uz 63459097  104,18 126,06
Īpašumu sakopšanas atkritumi (200399), kas neatbilst citiem cenrādī norādītiem atkritumu veidiem (celmi, bēniņu, šķūņu, pagrabu, garāžu utt. sakopšanas atkritumi) 94,54114,39
Materiālu veidi(maksā piegādātājs)Tarifs EUR/t (bez PVN)Tarifs EUR/t (ar PVN 21%)
Bioloģiski noārdāms materiāls (200201) zari, lapas, zāle u.tml.
Privātpersonām līdz 500kg bez maksas
13,0015,73
Otrreizēji izmantojami materiāli (170107), atsevišķi sašķiroti, birstoši, bez citu atkritumu piejaukuma (ielu tīrīšanas saslaukas, kokmateriālu skaidas, ķieģeļu lauskas, flīzes, apmetums, drupināts betons, asfalts) 30,00 36,30
Kartons (200101) bez citu atkritumu un materiālu piejaukuma 30,0036,30

* Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs – 66,38 EUR/t, lēmums Nr.172 no 17.12.2020.

** Pieņemšana iepriekš saskaņojot pa tālr. 26446698

Piedāvājam atkritumu (dokumenti, konfiscēti priekšmeti utml.) iznīcināšanu klienta klātbūtnē, saskaņā ar “Īpašu atkritumu iznīcināšanas kārtību SIA “Liepājas RAS”. Lai pieteiktu šo pakalpojumu, iepriekš jāsazinās ar klientu apkalpošanas speciālistu. Cena: 104,18 EUR/t +PVN, bet ne mazāk kā 20,00 EUR +PVN.

Svēršanas intervāls ir 20kg. Lūdzu ņemiet vērā – mazāku svaru nosvērt nevaram.

Atkritumu klase, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (19.04.2011.)

Plašāka informācija:

par atkritumu pieņemšanas noteikumiem pa tālr. +371 26446698.

par līguma slēgšanu pa tālr. +371 29491192 vai ivars@liepajasras.lv.

Dalies