Atkritumu un materiālu pieņemšanas cenrādis

Spēkā no 01.01.2023.

Atkritumu veidi un atkritumu klase atbilstoši atkritumu klasifikatoram (maksā piegādātājs)Tarifs EUR/t
(ar DRN, bez PVN)
Tarifs EUR/t
(ar DRN un PVN 21%)
*Sadzīves atkritumi (200301) – nešķiroti mājsaimniecību un tiem pielīdzināmi atkritumi 86.90105.15
Liela izmēra atkritumi (200307)(virs 0.5m x 0.5m x 0.5m) 109.10132.01
Būvniecības atkritumi (170904) – nešķiroti, ar citu atkritumu piejaukumu 109.10132.01
Nolietotas vieglo automašīnu riepas (160103) 109.10132.01
**Nolietotas smago automašīnu riepas (160103)120.32145.59
**Industriālās riepas (160103) (t.sk. traktoru un meža tehnikas riepas, smago automašīnu riepas, kas vecākas par 7 gadiem un nav ražotas ES)150.32181.89
Rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu atkritumi (200199) 109.10132.01
Azbestu saturoši būvniecības atkritumi (170605) (šīferis) pieņem tikai Big Bag maisos vai iepakotus transportēšanas plēvē uz paletēm. Šos atkritumus iepriekš pieteikt, zvanot uz 26446698120.01145.21
Īpašumu sakopšanas atkritumi (200399), kas neatbilst citiem cenrādī norādītiem atkritumu veidiem (celmi, bēniņu, šķūņu, pagrabu, garāžu utt. sakopšanas atkritumi) 109.10132.01
Materiālu veidi(maksā piegādātājs)Tarifs EUR/t (bez PVN)Tarifs EUR/t (ar PVN 21%)
Bioloģiski noārdāms materiāls (200201) zari, lapas, zāle u.tml. (izņemot tūjas)
Privātpersonām līdz 500kg bez maksas
15.0018.15
Otrreizēji izmantojami materiāli (170107), atsevišķi sašķiroti, birstoši, bez citu atkritumu piejaukuma (ielu tīrīšanas saslaukas, kokmateriālu skaidas, ķieģeļu lauskas, flīzes, apmetums, drupināts betons, asfalts) 34.0041.14
Kartons (200101) bez citu atkritumu un materiālu piejaukuma 34.0041.14

* Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs – 86.90 EUR/t, lēmums Nr.260 no 24.11.2022.

** Pieņemšana iepriekš saskaņojot pa tālr. 26446698

Piedāvājam atkritumu (dokumenti, konfiscēti priekšmeti u.tml.) iznīcināšanu klienta klātbūtnē, saskaņā ar “Īpašu atkritumu iznīcināšanas kārtību SIA “Liepājas RAS”. Lai pieteiktu šo pakalpojumu, iepriekš jāsazinās ar klientu apkalpošanas speciālistu pa tālr. 26446698

Cena: 120.01 EUR/t +PVN, bet ne mazāk kā 30.00 EUR +PVN

Svēršanas intervāls ir 20kg. Lūdzu ņemiet vērā – mazāku svaru nosvērt nevaram.

Atkritumu klase, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus (19.04.2011.)

Plašāka informācija:

par atkritumu pieņemšanas noteikumiem pa tālr. +371 26446698.

par līguma slēgšanu pa tālr. +371 26446698 vai ilze@liepajasras.lv.

Dalies