Atkritumu un materiālu pieņemšanas cenrādis

Spēkā no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.

  Atkritumu veidi (maksā piegādātājs)Atkritumu klase 1Tarifs EUR/t (ar DRN, bez PVN)Tarifs EUR/t (ar DRN un PVN 21%)
Nešķiroti sadzīves atkritumi – mājsaimniecību un tiem pielīdzināmi atkritumi20030193.152112.71
Liela izmēra atkritumi (virs 0.5m x 0.5m x 0.5m) – sadzīvē radīti atkritumi, kas pārsniedz norādītos izmērus200307149.67181.10
Būvniecības atkritumi – nešķiroti, ar citu atkritumu piejaukumu, bet kas nesatur bīstamas vielas170904 un citi 17. grupas atkritumi
Tekstilizstrādājumu atkritumi200110, 200111
Ražošanas uzņēmumos radīti ražošanas un sadzīves atkritumi 3 (dažādi), kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Atkritumu poligonu noteikumi”Klasi piemēro atbilstoši atkritumu klasifikatoram1
Nolietotas vieglo automašīnu riepas160103125.47151.81
Nolietotas smago automašīnu riepas 3138.37167.43
Industriālās riepas 3, t.sk. traktoru un meža tehnikas riepas, smago automašīnu riepas, kas nav ražotas ES172.87209.17
Azbestu saturoši būvmateriāli 3, tajā skaitā šīferis. Pieņem tikai iepakotus, piemēram Big Bag maisos vai transportēšanas plēvē uz paletēm170605165.00199.65
Šķiroti inerti atkritumi – birstoši, bez citu atkritumu piejaukumiem (minerāli, akmeņi, betons, ķieģeļi) t.sk. ielu tīrīšanas saslaukas, ķieģeļu lauskas, flīzes, apmetums, drupināts betons, asfalts170107, 191209, 191216 u.c. līdzvērtīgi141.8150.59
Logu stikls bez piejaukumiem (bez rāmjiem, aizsarg plēves, dekoratīvais stikls, rūdīts stikls, spoguļi, stikla iepakojums)200102
Kartons bez citu atkritumu un materiālu piejaukumiem200101
Īpašu      atkritumu      iznīcināšana 3     (dokumenti, konfiscēti       priekšmeti       u.tml.),       saskaņā       ar SIA Liepājas RAS “Īpašu atkritumu iznīcināšanas kārtību”Klasi piemēro atbilstoši atkritumu klasifikatoram1165.00 (ne mazāk kā 30,00 EUR/t)199.65
Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi bez piejaukumiem un iepakojuma: pārtikas atkritumi (augļi, dārzeņi, ēdienu atkritumi);dalīti vāktas lapas, dārzu un parku atkritumi200108, 200109, 191213 20020141.8150.59 (privātpersonām līdz 500kg bez maksas)
Pārstrādei    izmantojamie    bioloģiskie    atkritumi iepakojumos (maisos) vai ar piejaukumu: pārtikas atkritumi (augļi, dārzeņi, ēdienu atkritumi);dārzu un parku atkritumi;koki, krūmi (ar stumbra diametru līdz 10 cm)200108, 200109, 191213 20020165.0078.65
Pārstrādei NETIEK pieņemti šādi atkritumi 3 : papīrs, kartons (izņemot papīra maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko atkritumu savākšanai);bio plastmasas izstrādājumi (izņemot bioloģiski noārdāmās plastmasas maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko atkritumu savākšanai);vienreizējās lietošanas trauki, kafijas krūzītes, iepakojuma materiāli ēdiena līdzņemšanai (t.sk. no papīra un/vai bio plastmasas);koka iepakojums, vienreizējās lietošanas koka trauki (t.sk. bambusa);apstrādāta koksne (zāģmateriāli, izstrādājumi no koksnes, mēbeles, skaidu plates u.tml., impregnēta, krāsotavai piesūcināta koksne), kā arī no stumbra atdalīta miza, u.tml.;mežsaimniecības atlikumi, celmi, koku stumbri, zari, skaidas u.tml.;tūjas, tūju skujas un zari;dabiskie tekstilizstrādājumi;lauksaimniecības atlikumi, siens, salmi, niedres, kūtsmēsli u.tml.;zeme, augsne, kūdra, smilts, grunts, pelni, akmeņi;notekūdeņu dūņas;jebkuras kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 )

1 Atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” izņemot bīstamos atkritumus un saskaņā ar atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI14IA0006.

2 Atbilstoši dabas resursu nodokļa (DRN) likmes projektam 110 EUR/t un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) norādēm par tarifa apstiprināšanu pie DRN izmaiņām.

3 Atkritumu pieņemšana iepriekš saskaņojot pa tālr. 266446698.

Vēršam uzmanību – svēršanas intervāls ir 20kg (mazāku svaru nosvērt nevaram).

Atkritumu klase, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 302 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus (19.04.2011.)

Plašāka informācija:

par atkritumu pieņemšanas noteikumiem pa tālr. +371 26446698 vai kac@liepajasras.lv.

par līguma slēgšanu pa tālr. +371 26446698 vai ilze@liepajasras.lv.

Dalies