Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā Ķīvītes organisko atkritumu pārstrādei