Korporatīvās ilgtspējas indeksā Liepājas RAS saņem augsto Zelta kategorijas novērtējumu arī šogad

Jau astoto gadu piedaloties Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) organizētajā Ilgtspējas indeksā, Liepājas RAS šogad atkārtoti saņem Zelta kategorijas novērtējumu.

“Tas ir nozīmīgs apliecinājums Liepājas RAS korporatīvajā pārvaldībā, kas dod pārliecību uzņēmuma īpašniekiem, vadībai, darbiniekiem un citām ietekmes pusēm, ka esam ceļā uz ilgtspējīgu un atbildīgu attīstību. Tas nozīmē, ka ne tikai izprotam jēdzienus korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja, bet arī rīkojamies, pamatojoties uz tiem un saskaņā ar tiem”, secina Liepājas RAS administratīvā vadītāja Inese Brūdere.

Liepājas RAS valdes loceklisNormunds Niedols iesaka Ilgtspējas indeksu kā patiešām praktisku un noderīgu uzņēmuma pārvaldības mērinstrumentu, norādot ka “tā vadlīnijas ir absolūti atbilstošas Liepājas RAS identitātei un arī manai, vadītāja izpratnei par to, kas ir ilgtspējīga un atbildīga uzņēmuma attīstības pamats”, un papildina : “Šogad, Liepājas RAS divdesmitās jubilejas gadā un astotajā dalības gadā Ilgtspējas indeksā, ar gandarījumu secinu, ka esam spējuši sevī attīstīt izpratni daudzās uzņēmuma pārvaldības jomās. Esam spējuši apzināt svarīgāko – mūsu vērtības un mūsu misiju, īstenot uzņēmuma iekšējos un ārējos procesus saskaņā ar to.

Mūsu motivācija ir iekšēja pārliecība par lietu kārtību, par vērtībām un procesiem, kas strādā uzņēmuma labā.

Liepājas RAS ir fantastiska komanda, kas ir unikāla savā dažādībā, un tādējādi tik jaudīga, lai turpinātu iet tālāk. Kopā.”

Liepājas RAS InCSR Ilgtspējas indeksā piedalās kopš 2013. gada. Šo gadu laikā,  vadoties pēc ekspertu sniegtajiem ieteikumiem, konsultācijām, piedaloties InCSR organizētos informatīvos un izglītojošos pasākumus un gūstot pieredzi no labākajiem pasaules, Eiropas un vietējiem uzņēmumiem, Liepājas RAS pilnveidots vērtējums no Bronzas kategorijas līdz pat Zelta kategorijai, kā arī saņemtas vairākas īpašu kategoriju nominācijas.

Uzziņai:Ilgtspējas indekss ir praktisks stratēģiskās vadības instruments, kura ietvaros uzņēmumiem tiek piedāvāta iespēja izvērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni vairākās pārvaldības jomās. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

Dalies