„Liepājas RAS” atkārtoti iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba kategorijas novērtējumu, un īpašo nomināciju „Reģiona spēks”

“Liepājas RAS” Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā ikgadējā Ilgtspējas Indeksā piedalās trešo gadu, un pilnveidojot korporatīvās atbildības un ilgtspējīgas attīstības rādītājus, uzņēmums atkārtoti ieguvis Sudraba kategorijas novērtējumu.

 Šogad iegūta  arī LR VARAM ministra Kaspara Gerharda pasniegtā balva “Reģiona spēks”. Šo balvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pasniedz, lai īpaši izceltu un pateiktos uzņēmumam, kas savā darbībā ne tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, bet arī būtisku nozīmi piešķir vides jautājumiem un ir nozīmīgs visa reģiona attīstības virzītājs.

„Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols : „Aicinu arī citus reģiona uzņēmumus izvērtēt sevi Ilgtspējas indeksa procesā. Tas nav sarežģīts, neprasa daudz papildus resursu Šis instruments ļauj novērtēt savu uzņēmumu no darbinieku, sadarbības partneru, klientu puses. Un ieguvums būs visiem”.

Uzņēmuma personāla vadības speciāliste Inese Brūdere piebilst, ka Ilgtspējas Indekss ir ļoti efektīvs veids, kā uzņēmumam apzināt un sakārtot savas atbildības jomas, izvirzīt finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī pilnveidot tos.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

Dalies