„Liepājas RAS” atkārtoti iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba kategorijas novērtējumu, un tiek atzīts par Ģimenei draudzīgu komersantu

Jau ceturto gadu uzņēmums “Liepājas RAS” piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas Indeksā. Šis gads uzņēmumam atkārtoti atnesis Sudraba kategorijas novērtējumu. Vienlaikus ir gandarījums par novērtējumu, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu rāda, ka korporatīvās atbildības un ilgtspējīgas attīstības rādītāji pilnveidojas, un par nākamā gada mērķi var uzstādīt augstāka novērtējuma sasniegšanu.

“Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols secina: “Dalību šī gada Ilgtspējas indeksā uztvērām kā sacensību. Spēju pārvarēt sevi, definēt mērķus un sasniegt tos. Strādāt vēl atbildīgāk tā, lai piederīgi uzņēmuma misijai justos ne tikai darbinieki, bet arī mūsu klienti, sadarbības partneri un Liepājas reģiona iedzīvotāji kopumā.”

Personāla vadītāja Inese Brūdere papildina: “Mūsu uzņēmumā 97% darbinieku lepojas ar to, ka šeit strādā. Un to, ka darba vide ir sakārtota un atbalstoša, darbinieku motivāciju un lojalitāti veicinoša, apliecina šogad no LR Labklājības ministrijas saņemtais apliecinājums uzņēmumam “Ģimenei draudzīgs komersants” , kas tiek piešķirts ar mērķi veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabot ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi.”

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).

Dalies