“Liepājas RAS” Ilgtspējas indeksā šogad iegūst Sudraba kategorijas novērtējumu

SIA „Liepājas RAS” arī šogad piedalījās Ilgtspējas indeksā, un rezultātā ieguva Sudraba kategorijas novērtējumu, kas ir augstāks kā pagājušā gadā sasniegtais.

Ilgtspējas indeksa ietvaros reģionālais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums analizēja un pilnveidoja tādas galvenās darbības jomas kā uzņēmuma stratēģija, tirgus attiecības, darba vide uzņēmumā, kā arī sabiedriskās attiecības un apkārtējā vide. Šo jomu analīze un pilnveidošana ir ilgtspējīgas attīstības un korporatīvās atbildības pamatā.

Kā atzīst SIA „Liepājas RAS” Valdes loceklis Normunds Niedols: „Ilgtspējas indekss nav tikai kārtējais medālis vai grezna spalva pie cepures. Tas palīdz izvērtēt, padomāt, sakārtot uzņēmumu. Un to (sakārtotību) novērtē gan klienti, gan sadarbības partneri, gan arī darbinieki.”

Uzņēmuma personāla un kvalitātes speciāliste I. Brūdere piebilst: „Dalība Ilgstpējas indeksā SIA „Liepājas RAS” ir palīdzējusi vēl mērķtiecīgāk izvērtēt savas atbildības, un mēs turpināsim tās pilnveidot”.

Dalies