Liepājas RAS pirmo reizi piedalās Ilgstpējas indeksā un iegūst bronzu

„Liepājas RAS” šogad pirmo reizi piedalās Ilgtspējas indeksā un novērtējuma rezultātā iegūst bronzas kategorijas novērtējumu.

Ilgtspējas indekss deva iespēju SIA „Liepājas RAS” novērtēt, kādā mērā korporatīvā stratēģija tiek īstenota uzņēmuma darbībā. Novērtēšanas gaitā tika analizētas piecas galvenās darbības jomas: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide, kā arī uz sniegums sociālajā un vides jomā un komunikācija ar ieinteresētajām pusēm.

Uzziņai.Ilgtspējas indekssir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni.

Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksa metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G3 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

Ilgstpējas pārskata elektroniskā versija.

Dalies