SIA Liepājas RAS saņem Līdzsvara balvu 2021

Februāra sākumā, svinīgā apbalvošanas pasākumā reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas pasniegtu “Līdzsvara balvu 2021” nominācijā “Atbalsta pasākums gados vecāku darbinieku (55+) fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai”.

“Rūpes par to, kas ir svarīgs, sākas ar gribu un izpratni. Un atbildību. Par to, kādu vidi mēs veidojam savā uzņēmumā un arī sabiedrībā kopumā. Tāpēc esam ļoti pagodināti, ka Latvijas Darba devēju konfederācija, lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā, ir atzinīgi novērtējusi mūsu veikumu”, secina Liepājas RAS administratīvā vadītāja Inese Brūdere.

Rūpes par gados vecāku darbinieku (55+) fizisko un garīgo labsajūtu un darba vides pielāgošanu nav Liepājas RAS kampaņas un zibakcijas. Tā ir konsekventa, darbinieku vajadzībās balstīta un iniciatīvās pamatota rīcība, kas sevī ietver visaptverošu pastāvīgu pasākumu kopumu un uzņēmuma pārvaldības filozofiju: darba vides pielāgošana, pieejamas, vajadzībās balstītas profesionālās kvalifikācijas un personības izaugsmes un atbalsta iespējas, atbalsts fizisko aktivitāšu un labsajūtas veicināšanai, darbinieku līdzdalība un vadības iesaiste.

Tādējādi mēs esam veicinājuši savu pieredzes bagātāko darbinieku (55 +) profesionālo konkurētspēju, lojalitāti un darbspēju, labsajūtas uzturēšanu un saglabāšanos maksimāli ilgi – tik cik darbinieks vēlas un spēj, rezultātā iegūstot profesionālus un pieredzējušus darbiniekus, kas sasniedz labus rezultātus savā darbā un uzņēmuma darbībā kopumā, veido uzņēmuma reputāciju, kā arī veicinājuši sabiedrības izpratni par ieguvumiem, ko iegūst darba devējs nodarbinot un investējot šīs vecuma grupas darbiniekos.

Dalies