Iepirkuma “Koģenerācijas iekārtas tehniskā apkope un remonts” rezultāti

Noslēdzies iepirkumsKoģenerācijas iekārtas tehniskā apkope un remonts” (LRAS 2014/4), kurā par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “TK Serviss“.

Pielikums

Dalies