Iepirkuma „Sadzīves bīstamo atkritumu savākšana un transportēšana” rezultāti

      SIA „Liepājas RAS” informē, ka ir noslēdzies iepirkums „Sadzīves bīstamo atkritumu savākšana un transportēšana” ID Nr. LRAS 2013/6, kurā par uzvarētāju atzīta A/S “BAO”, VRN.40003320069.   Pielikumā skatīt Ziņojumu un noslēgto Līgumu.

Pielikums

Dalies