Iepirkums “Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”

28.04.2015

SIA “Liepājas RAS” izsludina iepirkumu “Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” ID Nr. LRAS 2015/3.  Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.04.2015. plkst. 10.00. Nolikumu skatīt pielikumā.

Pielikums

Dalies