Iepirkums „Sadzīves bīstamo atkritumu savākšana un transportēšana”, ID Nr. LRAS 2015/2

Nolikumu skatīt Pielikumā.

Pielikums

Dalies