Lēmums par iepirkumu “Kredīta iepirkums” ID Nr. LRAS 2014/7

18.09.2014

Pielikumā iepirkuma komisijas protokols (noraksts).

Pielikums

Dalies