Nolikums iepirkumam „Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” ID Nr. LRAS 2015/1

Nolikumu skatīt Pielikumā.

Pielikums

Dalies