Dabas resursu nodokļa ietekmē apstiprināts jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs

Saeima šī gada 7. decembrī apstiprināja izmaiņas Dabas resursu nodokļa (turpmāk DRN) likumā, DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos līdzšinējo 95 EUR/t turpmākos gadus būs šādas:

no 2024. gada 1.janvāra DRN likme – 110 EUR/t

no 2025. gada 1.janvāra DRN likme – 120 EUR/t

no 2026. gada 1.janvāra DRN likme – 130 EUR/t

Pamatojoties uz DRN likmes pieaugumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 2023.gada 11. decembrī ar lēmumu nr. 150 apstiprināja jaunus SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, kas stāsies spēkā no 2024. gada 1.janvāra. Apstiprinātajā tarifā ir atstāta nemainīga spēkā esošā tarifa sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenti (EUR/t), kas nosaka izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez DRN un PVN). Ar SPRK pieņemto lēmumu Nr.150 varat iepazīties šeit

GadsDRN likme saskaņā ar Dabas resursa nodokļa likumu, EUR/tSadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t (bez PVN)
2023*95,0086,90
2024110,0093,15
2025120,0097,31
2026130,00101,48

*spēkā esošā DRN likme un tarifs

Jaunais tarifs attieksies uz Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas atkritumu poligonā “Ķīvītes” tiek nogādāti no Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Saldus novada, kā arī no Kuldīgas novada Skrundas pilsētas un Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas pagasta.

Publikācija SPRK mājas lapā www.sprk.gov.lv pieejama šeit.

SIA “Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus izmantot reģionā esošo dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūru, lai samazinātu sadzīves atkritumu apjomu, tādējādi samazinot izmaksas par to apsaimniekošanu.

Dalies