Izveidots  Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona remonta pakalpojuma sniedzēju reģistrs

Attēlā sena glezna ar sievieti, retro stila galds, pa labi retro radio. Attēls ar brūnu vecinātu filtru

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” sadarbībā ar biedrību “Dzīvo zaļāk” un  Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu ir izveidojusi  Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona remonta pakalpojuma sniedzēju reģistru projekta  “Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā” ietvaros. Reģistrs pieejams www.lieturemonts.lv

Reģistrā var atrast dažādus remonta pakalpojumu sniedzējus, labdarības organizācijas, kam var nodot labas, lietojamas lietas un informāciju par mantu apmaiņas punktiem, kuros  var atrast vēl noderīgas lietas savai mājsaimniecībai Liepājā un Dienvidkurzemē.

Reģistrs izstrādāts, lai praksē ieviestu Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2021.-2028.gadam (AAP) projekta “Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā” (Reģ. Nr. 1-08/177/2020), sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Ir nepieciešams realizēt aprites ekonomikas nodrošināšanu, lai sasniegtu mērķi – samazināt radīto atkritumu apjomu, veicinot preču atkārtotu izmantošanu vai ilgāku izmantošanu, kā arī atbalstīt labošanas pakalpojumu pieejamību un attīstību.

Dalies