Kā šķirot bioloģiskos atkritumus?

Šogad Latvijā uzsākta bioloģisko atkritumu šķirošana. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji savam atkritumu apsaimniekotājam var pieprasīt brūno konteineru, kas paredzēts pārtikas produktu vai ēdiena gatavošanas pārpalikumu, augu un dārza atlikumu izmešanai.

Bioloģiskos atkritumus būtiski šķirot gan ekonomisku, gan vides aizsardzības aspektu dēļ. Šiem atkritumiem ir nozīmīga loma aprites ekonomikā – no tiem iespējams iegūt vērtīgu augsnes mēslojumu, kā arī atjaunojamo enerģiju.

Bioloģiskajiem atkritumiem ir zemāka izvešanas maksa, salīdzinot ar sadzīves atkritumiem. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošana ir par 40% lētāka nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Jāņem vērā, ka izmaksu samazinājumu varēs just, ja tiks samazināts sadzīves atkritumu izvešanas biežums, konteinera tilpums. Atkritumu poligona “Ķīvītes” veiktās atkritumu sastāva analīzes dati liecina, ka nešķirotu sadzīves atkritumu sastāvā aptuveni 40 % ir pārtikas un dārza atkritumi, līdz ar to var secināt, ka bioloģisko atkritumu šķirošanas ieviešana savā ikdienā būtu nozīmīga.

Jāzina, ka bioloģiskos atkritumus konteinerā ieteicams ievietot, izberot tieši no savas izvēlētās taras, kas var būt gan ērts trauks vai spainītis, kā arī konteinerā atļauts ievietot bioloģiskos atkritumus kopā ar kompostējamo bio-maisiņu vai ar papīra maisu. Bioloģiskos atkritumus noteikti nevajadzētu likt plastmasas maisiņā, tas sabojās gala produktu – kompostu un veidos nevēlamus piemaisījumus. Ja bioloģiskie atkritumi tomēr tiek likti plastmasas maisiņā, aicinām tā saturu iztukšot brūnajā, bioloģisko atkritumu konteinerī, bet pašu maisiņu izmest sadzīves atkritumos. Situācijās, kad jāizmet sabojājusies pārtika iepakojumā, aicinām šo produktu izņemt no iepakojuma, un attiecīgi radušos iepakojumu lūgums šķirot atsevišķi.

Atgādinām, ka atbildīgi šķirojot un pietiekamā apjomā izvedot atkritumus, tiem nevajadzētu radīt izteiktas smakas vai piesaistīt dzīvniekus, jo kopumā joprojām tiek izmesti tie paši atkritumi, kas līdz šim, tikai atsevišķos konteineros. Aicinām arī turēt jebkuru atkritumu konteineru vākus noslēgtus, lai izvairītos no nevēlamiem viesiem, piemēram, putniem, kas vēlas pa tiem parakņāties.

Bioloģisko atkritumu šķirošanai par samazinātu tarifu var pieteikt dažāda izmēra konteinerus, kas tiek izvesti pēc grafika. Pakalpojumam var pieteikties gan fizikas, gan juridiskas personas.

Laba alternatīva bioloģisko atkritumu šķirošanai ir komposta izveide savas mājsaimniecības vajadzībām, ja apstākļi to ļauj. Kompostā gan nevajadzētu likt gaļas vai zivju produktus.

Citi sašķirotie atkritumi, piemēram, stikls un vieglais iepakojumus – plastmasa, papīrs, metāls – tiek izvesti bez maksas. Savukārt šķiroto atkritumu savākšanas laukumos bez maksas ir iespēja nodot vairāku veidu šķirotos atkritumus – ne tikai iepakojumu, bet arī baterijas, akumulatorus, elektroiekārtas, apģērbu, metālu. Pievērs uzmanību norādēm uz konteinera, kādiem atkritumu veidiem tie paredzēti. Neskaidrību gadījumā vaicā savam atkritumu apsaimniekotājam.

Sākot šķirot, iespējams samazināt savas izmaksas, kā arī tiek palīdzēts videi!

Dalies