Ko darīt ar medikamentiem, kam beidzies derīguma termiņš?

Pēc 2014. gadā veiktā pētījuma*  lielākā daļa respondentu 62,4% neizlietotās zāles izsviež atkritumos, 17,0% tās turpina glabāt, bet 10,1% nodod aptiekā, 4,7% izmet kanalizācijā un 3,8 % tās sadedzina.

Nederīgās zāles ir bīstami atkritumi, kuru neatbilstoša glabāšana un utilizācija var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai un videi.

Nepareiza neizlietoto zāļu glabāšana mājsaimniecībās var kļūt par vienu no bērnu saindēšanās vai senioru nepareizas zāļu lietošanas riska faktoriem.

Ja zāles tiek izmestas sadzīves atkritumos, tās var izraisīt saindēšanos dzīvniekiem, kuri tās atrod. Dabā izmestās zāles rada potenciālo risku videi – ūdens un augsnes ķīmiska piesārņojumu, antibiotiku rezistences, dzīvnieku un augu hormonālo izmaiņu un mutāciju veidošanos.

Tāpēc rīkojies pareizi! Nodod tās aptiekā, kur tās tiks droši nodotas tālāk utilizācijai.

Aptieku adreses, kas pieņem nolietotos zāles: farmaceitubiedriba.lv 

Dalies