Izsoles paziņojums

vieglā automašīna Škoda SuperB

SIA “Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr. 42103023090 (turpmāk – Sabiedrība), adrese: “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrībai piederošajai kustamai mantai – vieglā automašīna  Škoda SuperB, valsts reģistrācijas Nr. HP-2678, izlaiduma gads: 2014, spidometra rādītājs 159 288 km, tehniskā apskate līdz 01.09.2023., novērtējums un izsoles sākumcena ir 6200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti eiro), ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsolāmā manta apskatāma “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, iepriekš vienojoties par laiku, zvanot pa tālruni +371 29188392.

Pieteikumu reģistrācija līdz 2023.gada 11.janvārim, plkst. 11:45 “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā darba dienās no pulksten 8.00 līdz 16.00 vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu birojs@liepajasras.lv.

Izsole notiks 2023.gada 11.janvārī plkst. 12.00 “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita SIA “Liepājas RAS” kontā Nr. LV81HABA0551005351601, AS “Swedbank”, izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 20,00 EUR, norādot mērķi “Kustamās mantas izsoles reģistrācijas maksa” , un nodrošinājums 10 % apmērā no mantas novērtējuma, t.i. 620,00 EUR, norādot mērķi “Kustamās mantas izsoles nodrošinājuma nauda”. Nosolītājam viņa piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto kustamo mantu jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis informācijai +371 29188392.

Pielikumi

Dalies