Kustamās mantas atsavināšana par brīvu cenu

Ievērojot to, ka izsole, kuru SIA “Liepājas RAS”, reģistrācijas numurs: 42103023090 (turpmāk – Sabiedrība) organizēja, lai pārdotu kustamo mantu – automašīnu Audi A4 ar šasijas Nr. WAUZZZ8KOBA162311, valsts reģistrācijas Nr. HR 1940, ir atzīta par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, Sabiedrība, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu, pārdod minēto automašīnu par brīvu cenu.

Nosacītā automašīnas cena EUR 5 900,- (pieci tūkstoši deviņi simti eiro), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Piedāvājumus automašīnas iegādei var iesniegt Sabiedrības birojā, “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā līdz 2018.gada 30.jūlijam pulksten 10.00.

Dalies