Noslēgusies nomas tiesību izsole

2023.gada 27.aprīlī SIA Liepājas RAS izsludināja nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli piederošam nekustamam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam 1,49 ha platībā un uz tā esošām būvēm, kas atrodas “Vilteros”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.
Nomas tiesības par summu 101,00 EUR mēnesī (neskaitot PVN, zemes nodokli un komunālos maksājumus) ieguva fiziska persona Santa Jaunciema.

Dalies