Par apbūves tiesību piešķiršanas rakstveida izsoles rezultātiem

2021.gada 25.novembrī SIA “Liepājas RAS” izsludināja rakstveida izsoli “Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabalā Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”.
Apbūves tiesības par summu 4 100 EUR gadā (neskaitot PVN) ieguva juridiska persona SIA “VNiMo Services”.

Dalies