Paziņojums par kustamās mantas izsoles rezultātiem

2021.gada 2.martā plkst. 12:00 SIA “Liepājas RAS” rīkoja izsoli Sabiedrībai piederošajai kustamai mantai – piekabei WIELTON PS2.
Īpašuma tiesības par summu 17 600,00 EUR ieguva juridiska persona SIA “Galaksis N”.

Dalies