Paziņojums par mantas pārdošanu par brīvu cenu

SIA “Liepājas RAS” paziņo, ka par brīvu cenu pārdod greifera kausu šķirošanai ar tilpumu 0.6m3 (apzīmējums H0933). Nosacītā greifera kausa cena EUR 3’025 (tajā skaitā PVN).

Piedāvājumi iesniedzami līdz 02.11.2018. SIA “Liepājas RAS” birojā “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā.

Dalies