SIA Liepājas RAS rīko rakstveida izsoli par nomas tiesību piešķiršanu

Dabas skats no kalna Šķēdē

SIA Liepājas RAS, reģ. Nr. 42103023090, adrese “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, rīko rakstveida izsoli par nomas tiesību piešķiršanu zemes gabala vienībai 1,00067 ha  platībā ar zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu 1700 001 0003 8001, kas atrodas nekustamajā īpašumā Lībiešu ielā 24, Liepājā (reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5043 kadastra numurs: 1700 001 0003).

Pretendentu piedāvājumi iesniedzami SIA Liepājas RAS “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, LV-3430 līdz 2024.gada 23.aprīlim pulksten 11:00 saskaņā ar Izsoles noteikumiem.

Informācija, kā arī zemesgabala apskate iespējama iepriekš piesakoties pa tālr. +371 20299422.

Pielikumi

Dalies