Tiek rīkota nomas tiesību izsole apbūvētam zemesgabalam un uz tā esošām būvēm

SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – Sabiedrība), reģistrācijas Nr. 42103023090, adrese “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, rīko mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrībai piederošam nekustamam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam 1,49 ha platībā un uz tā esošām būvēm, kas atrodas “Vilteros”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Informācija, kā arī Izsoles objekta apskate iespējama iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26732288.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2023.gada 16.maijam, plkst. 10.00 “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā saskaņā ar Izsoles noteikumiem.

Izsole notiks 2023.gada 16.maijā plkst. 11.00 “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā administrācijas ēkā.

Izsoles noteikumi pieejami www.liepajasras.lv sadaļā “Izsoles”.

Pielikumi

Dalies