Aizvadīta jau otrā tikšanās par jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi

Skats no putna lidojuma uz poligona teritoriju. Rapšu lauki, atkritumu kalns, ēkas

Jūnija beigās aizvadīta jau otrā tikšanās ar iesaistītajām pusēm par jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi. Diskusiju organizēja Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA Liepājas RAS, tajā piedalījās pašvaldību pārstāvji, operatori un aktīvie iedzīvotāji.

Šajā tikšanās reizē diskutēja par priekšlikumiem, kurus iesūtīja iedzīvotāji, par to, ko vēlētos uzlabot esošajā situācijā.

Kā norādīja SIA Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols, visi ierosinājumi ir labi un apspriešanas vērti. Iesūtītos priekšlikumus varēja iedalīt šādās tēmās:

  • Dalītās vākšanas infrastruktūras ērtāka pieejamība lietotājam
  • Vienota atkritumu tarifa noteikšana
  • Lauku reģionos piemērotāku transportu, šķirošanas iespējas
  • Privātmājām elastīgāku izvešanas grafiku iespēju
  • Pieejamāka informācija iedzīvotājiem.

Diskusijas ievadīja tēma par to, vai Latvijai ir reāli sasniegt nospraustos Eiropas mērķus, uz ko N.Niedols atbildēja, ka tas ir reāli, ja tiks iegūti finanšu resursi, lai veicinātu atkritumu pārstrādi, it sevišķi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi. Lai gan svarīgākais, kas būtu nepieciešams ir samazināt tieši saražoto atkritumu daudzumu un veidot pārstrādājamākas preces, kas Eiropas līmenī jau notiek plašāk kā citur pasaulē.

Pirmais priekšlikums par atkritumu savākšanas sistēmu izvērtēšanu un to, vai ieviest vienotu atkritumu apsaimniekošanas tarifu uz vienu personu, raisīja lielākās diskusijas. Kā minēja speciālisti, Latvijā neesot pieredzēti labi piemēri tās ieviešanai, jo pie šādas sistēmas nestrādā “piesārņotājs maksā” un samazina iedzīvotāju motivāciju šķirot atkritumus. Šādu modeli būtu sarežģīti ekonomiski pamatot vai tam būtu jābūt ļoti elastīgam.

Lai veiksmīgi ieviestu vēl jaunus dalīto atkritumu vākšanas veidus būs jāapkopo labākās pieredzes,  jāizglīto sabiedrība un jāmeklē atbilstošākie risinājumi, lai pēc iespējas atrastu labākus variantus, kas derētu mūsu reģionam.

Vairāki priekšlikumi ir īsti izaicinājumi, kam tiks meklēti varianti un risinājumi plāna izstrādes gaitā. Tomēr, lai tie tiktu īstenoti, būs nepieciešams laiks, resursi un sabiedrības iesaiste.

Turpmākie soļi plāna izstrādē ir plānoti augustā – tikties ar jauno pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem un līdz oktobrim organizēt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Interesesntus, kas pieteikušies, informēsim par aktuālajiem notikumiem.

Apkopojums par pirmo diskusiju: Notikusi pirmā tikšanās par jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi.

Dalies