Liepājas RAS organizē otro tikšanos par jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi

Šā gada 29.jūnijā Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” organizē otro tiešsaistes diskusiju par jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi.

Šajā diskusijā plānots konkretizēt jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna pamatprincipus, galvenos virzienus un veicamās darbības turpmākajiem septiņiem gadiem:

  • paplašināt dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēmu (depozīts, bioloģiski noārdāmi atkritumi, tekstils u.c.);
  • īstenot un ieviest dzīvē aprites ekonomikas principus;
  • veicināt atkritumu pārstrādi un samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu;
  • veidot vēl pieejamāku pakalpojumu iedzīvotājiem un rosināt iedzīvotāju līdzdalību sistēmas nodrošināšanā.

Diskusijas norisei būtiska ir aktīva ieinteresēto pušu līdzdalība, tādēļ aicinām iedzīvotājus, namu apsaimniekotājus, organizācijas, ikvienu interesentu iesniegt priekšlikumus un izteikt ierosinājumus.

Diskusijas gaitā apspriedīsim iesniegtos priekšlikumus.

Ir svarīgi nonākt pie piemērotākā risinājuma jaunam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, un kopīgiem spēkiem izpildīt sabiedrības vajadzības, ES un LV normatīvo aktu prasības.

Līdz 20.06.2021. izsaki viedokli un piesakies diskusijai: ej.uz/lraap21

Informāciju par pirmo diskusiju skatīt: šeit.

Dalies