Aicinām iedzīvotājus noslēgt jaunos līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem

Saskaņā ar to, ka Liepājas reģiona pašvaldību vienotajā iepirkumā ir iegūti jauni atkritumu apsaimniekotāji, aicinām visus Liepājas pilsētas, Rucavas, Grobiņas un Vaiņodes novadu iedzīvotājus noslēgt jaunus līgumus ar atkritumu operatoriem. Jaunie apsaimniekošanas līgumi un kārtība stāsies spēkā ar 2016. gada 1. decembri.

Līgumi ar esošajiem atkritumu apsaimniekotājiem būs spēkā līdz šā gada 30. novembrim. Pēc šī datuma personām, kuras līgumu nebūs noslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu sniegt. Tādēļ iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi savlaicīgi noslēgt jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumus.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vārdā jauno līgumu slēgšana jāveic namu apsaimniekotājam vai biedrību pārstāvim, savukārt privātmāju īpašniekiem līgums ar jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem jāslēdz individuāli.

“No 1.decembra tiks izvesti atkritumi tikai tiem iedzīvotājiem, kas būs noslēguši līgumus. Šobrīd līgumi noslēgti aptuveni 50% mūsu teritorijā esošo adrešu. Aicinām būt aktīvākiem privātmāju īpašniekiem un uzņēmumiem, kas vēl nav paguvuši noslēgt līgumus, jo arī mums nepieciešams laiks, lai sagatavotos kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai, kas sāksies no 1. decembra,” aicina  SIA “Eko Kurzeme” izpilddirektors Andris Karlsons.

Slēdzot līgumu, iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājiem nepieciešams vienoties par konteinera tilpumu un atkritumu izvešanas biežumu. Operatori nodrošina dažādu tilpumu un izmēru atkritumu tvertnes un maisus. Par piemērotāko tilpumu nepieciešams vienoties individuāli, sazinoties ar apsaimniekošanas operatoru.

“Mūsu aprēķini liecina, ka viens liepājnieks mēnesī saražo aptuveni 120 litrus sadzīves atkritumu mēnesī. Aplēses apstiprina gan poligonā noglabāto atkritumu daudzums, gan  citu valstu pieredze. Turklāt katru gadu Lielās talkas laikā tiek savāktas neskaitāmas tonnas sadzīves atkritumu, kam būtu jābūt izvestiem ar sadzīves atkritumu konteineriem ikdienā. Tāpat regulāri tiek saņemtas sūdzības no dzīvojamo daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem par svešu atkritumu ievietošanu viņu māju konteineros, kurus apmaksā šo namu iedzīvotāji. Ar jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību plānots šos jautājumus risināt,” skaidro “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.

Kā norāda atkritumu apsaimniekotājs “Vides pakalpojumu grupa”, Liepājas reģiona pašvaldības ir spērušas ļoti pārdomātu un pareizu soli, izvēloties atkritumu apsaimniekotājus atklāta konkursa kārtībā, turklāt uz termiņu – 7 gadi. “Tas ir pamats, lai pakalpojuma sniedzējs varētu investēt pakalpojuma kvalitātē un ilgtspējā – transporta līdzekļos, kas nodrošinās pakalpojuma sniegšanu, klientu servisā un piedalīties vides prasību izpildē,” norāda “Vides pakalpojumu grupa”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotājiem ir iespēja vērsties SIA “Eko Kurzeme” (Ezermalas iela 11), zvanīt klientu apkalpošanas centram pa tālruni 63407315 vai 22013939. Aktuālākā informācija par SIA “Eko Kurzeme” pieejama arī uzņēmuma mājaslapā www.ekokurzeme.lv.

Savukārt iedzīvotāji interesējošos jautājumus “Vides pakalpojumu grupa” (Cukura iela 8/16 vai Tukuma iela 1a) var noskaidrot, zvanot pa tālruni 63457777.

Tāpat jebkādu jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt Liepājas RAS pa tālruni 6459091.

Informācijai:

Saskaņā ar Liepājas reģiona pašvaldību veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2016. gada 1. decembra veiks pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” un personapvienība SIA “Eko Kurzeme” kopā ar SIA “Eco Baltia Vide”.

Liepājas pilsētas Ziemeļu daļā (sākot no Tirdzniecības kanāla), kā arī Grobiņas novadā turpmākos septiņus gadus atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās SIA “Eco Baltia vide” kopā ar SIA “Eko Kurzeme”, ko pārstāvēs vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kurzeme”. Atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1 m3 būs 14,40 eiro (t.sk. PVN).

Bet Liepājas Dienvidu daļā (sākot no Tirdzniecības kanāla), kā arī Rucavas un Vaiņodes novados atkritumu apsaimniekošanu veiks “Vides pakalpojumi Liepājai”, ko pārstāv uzņēmums “Vides pakalpojumu grupa”. Atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1 m3 būs 14,39  eiro (t.sk. PVN).

Līdz šim Liepājā atkritumu apsaimniekošanas cena bija 14,85 eiro (t.sk. PVN) par vienu m3. 

Dalies