Akcija “Štepseles ceļojums” ir noslēgusies!

Nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcijā “Štepeseles ceļojums 2024” savāktas vairāk kā 3500 iekārtu un aktīvākā skola – Krotes Kronvalda Ata pamatskola.

Sveicam 2024. gada “Štepseles ceļojuma” uzvarētājus:

  1. vieta Krotes Kronvalda Ata pamatskola un iegūst naudas balvu 400 EUR
  2. vieta Turlavas pamatskola un naudas balvu 300 EUR
  3. vieta Vārmes pamatskola un naudas balvu 200 EUR

Šajā gadā akcijā piedalījās 13 izglītības iestādes no visa Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona.

 VietaSkolas nosaukumsKoeficientsSavāktās elektroiekārtas
1Krotes Kronvalda Ata pamatskola35.95642
2Turlavas pamatskola35.29534
3Vārmes pamatskola20.36326
4Rucavas pamatskola19.27264
5Kalētu mūzikas un mākslas skola18.44501
6Ata Kronvalda Durbes pamatskola14.89467
7PII Kastanītis13.38174
8Dzērves pamatskola5.4254
9Māteru Jura Kazdangas pamatskola4.9487
10Vaiņodes vidusskola3.03150
11Lutriņu pamatskola2.6228
12Saldus vidusskola1.91166
13Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola0.84128
Kopā3521

“Liepājas RAS” pateicas visām skolām, skolēniem un viņu vecākiem par aktīvu iesaistīšanos šajā iniciatīvā, kas mazina nolietoto elektroiekārtu ietekmi uz vidi, veicinot to dalītu vākšanu un pārstrādi.

Skolu vidū “Štepseles ceļojums” ir kļuvis par tradīciju. Akcijas mērķis ir pievērst skolēnu, viņu vecāku uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai un utilizācijai.

Jāatceras, ka šāda veida atkritumi nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu konteineros. Tie jānogādā vai nu šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos vai jāsazinās ar savu apsaimniekotāju, par to kā rīkoties.

Paldies par Jūsu atsaucību un pacietību šī gada “Štepseles ceļojuma 2024” laikā! Uz sadarbību!

Uzziņai:

“Liepājas RAS” piedāvā bezmaksas ekskursijas pa atkritumu poligona “Ķīvītes” teritoriju  un Vides skolas nodarbības par atkritumu apsaimniekošanu un videi atbildīgu dzīvesveidu. Ja dodaties ekskursijā uz Grobiņas pusi, mēs Jūs mīļi gaidīsim pie sevis ciemos.

Pieteikties apmeklējumam var mūsu mājaslapā liepajasras.lv/vides-izglitiba/pieteikties-ekskursijai/ vai sazinoties ar ārējās komunikācijas speciālisti, pa tālruni 28876797.

Dalies