Apstiprināts jaunais SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs

Divi melni atkritumu maisi ūdenstilpnes nolikti blakus ūdens tilpnei.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi SIA “Liepājas RAS” jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Jaunais tarifs attieksies uz Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas atkritumu poligonā “Ķīvītes” tiek nogādāti no Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Saldus novada, kā arī no Kuldīgas novada Skrundas pilsētas un Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas pagasta.

Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs ar dabas resursu nodokļa likmi (DRN) būs par 21% lielāks jeb 86,90 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t).

Tarifa izmaiņas saistītas ar to, ka cēlušās kopējās regulētā pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas – specializētās transporta tehnikas un iekārtu ekspluatācijas izmaksu pieaugums, degvielas cenu pieaugums. Pieaugušas personāla izmaksas. Mainījusies proporcija starp atkritumu poligonā apglabāto un pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu. Proporcijas pieaugums saistīts ar dalīti vākto atkritumu sistēmas attīstību un depozīta sistēmas ieviešanu. Tā rezultātā nešķiroto sadzīves atkritumu sastāvā, kas tiek nogādāti tālākai apsaimniekošanai atkritumu poligonā, ir samazinājies tālākai pārstrādei derīgo, atšķirojamo atkritumu īpatsvars, tādējādi palielinot apglabājamo atkritumu daļu.

SPRK izvērtējot SIA “Liepājas RAS” iesniegto tarifu projektu pamatotību, nolēma apstiprināt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu. Ar SPRK pieņemto lēmumu Nr.260 varat iepazīties šeit www.vestnesis.lv.

Kopsavilkums par SIA „Liepājas RAS” precizēto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu pieejams šeit.

Publikācija SPRK mājas lapā www.sprk.gov.lv pieejama šeit.

Infografika ar tarifu salīdzinājumu.

 “Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus izmantot reģionā esošo dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūru, lai samazinātu sadzīves atkritumu apjomu, tādējādi samazinot izmaksas par to apsaimniekošanu.

Dalies