Apturi maisiņu! Apsedz kravu!

Liepājas RAS aicina šoferus un kravu pārvadātājus, kuri brauc nodot atkritumus, apsegt savas kravas, lai novērstu to satura nokļūšanu uz ceļa un apkārtējā vidē.

Aicinām ziņot par šo prasību neievērošanu, kā arī par pazaudētajām kravām un to atrašanās vietu, izmantojot WhatsApp aplikāciju.

Ziņojiet WhatsApp Liepājas RAS klientu centra numuram: +371 264 466 98, lai mēs varētu tuvākajā apkārtnē radušos situāciju risināt.

Citos gadījumos, ja redzat, ka kāds rada piesārņojumu apkārtējai videi, iespējams ziņot arī citām iestādēm:

Valsts vides dienesta vienotā zvanu centra tālrunis: 26338800

Mobilā aplikācija: Vides SOS

E-pasts: videssos@vvd.gov.lv

Liepājas pilsētas pašvaldības policija: 63 420 269

Grobiņas Novada Pašvaldības Policija: 26 625 333

Dalies