Atkritumu apsaimniekotāji uzsāk pakalpojuma sniegšanu

SIA "Eco Baltia vide" un PS "Vides pakalpojumi Liepājā" reģionu sadalījums

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, no š.g. 1. maija atkritumu apsaimniekotāji SIA “Eco Baltia vide” un PS “Vides pakalpojumi Liepājai” uzsāk pakalpojuma sniegšanu Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis N. Niedols atzinīgi vērtē noslēgto līgumu apjomu, kas šobrīd ir vairāk kā 94 %, un “klientu atbildīgo iesaisti atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidošanā – gan savlaicīgi pārslēdzot līgumus, gan risinot neskaidros jautājumus, gan arī organizējot klātienes tikšanās, lai rastu vispiemērotākos risinājumus kā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņēmējam, tā pakalpojuma sniedzējam, gan arī ar sapratni komunicējot ar pakalpojumu sniedzējiem, kam līgumu pārslēgšanas laiks ir bijis ļoti intensīvs”.  

Liepājas RAS jau iepriekš informēja, ka līdzšinējie līgumi bija spēkā uz atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību noslēgto līgumu darbības laiku, tas ir, līdz 30.04.2024. (izņemot Nīcu, Saldus un Kuldīgas novada pašvaldības).

Lai pašvaldību izvēlētiem atkritumu apsaimniekotājiem arī turpmāk būtu likumisks pamats sniegt pakalpojumu, klienti divus mēnešus aktīvi pārslēdza līgumus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanai, kuru ietvaros arī izvēlējās atkritumu šķirošanas konteinerus. Kā zināms, dalīti vāktu atkritumu (stikla iepakojuma, kā arī papīra, kartona, metāla, PET iepakojuma) izvešana ir bez maksas. Savukārt, bioloģisko atkritumu, izvešanas maksa ir par 40 % zemāka kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Arī turpmāk iedzīvotāji aicināti neskaidros jautājumus risināt tiešā komunikācijā ar atkritumu apsaimniekotājiem jeb pakalpojumu sniedzējiem vai vērsties atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā SIA “Liepājas RAS”.

Kontaktinformācija:

SIA “Eco Baltia vide”, tīmekļvietnē www.ecobaltiavide.lv,  zvanot pa tālruni 22013939 vai ierodoties klātienē Ezermalas ielā 11, Liepājā, kā arī klientu apkalpošanas centros Grobiņā, Pāvilostā, Durbē, Aizputē.

Pilnsabiedrībā “Vides pakalpojumi Liepājai”, tīmekļvietnē  https://vpgrupa.lv/,  zvanot pa tālruni  63457777 vai ierodoties klātienē Cukura iela 8/16, kā arī klientu apkalpošanas centros Liepājā, Priekulē, Vaiņodē un Rucavā.

Atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā SIA “Liepājas RAS”, tel. 26446698 vai kac@liepajasras.lv Nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt konsultācijas arī klātienē iedzīvotāju dzīvesvietā.

Dalies