Biznesa projekts paredz poligonā „Ķīvītes” audzēt un kaltēt zemenes

1.decembrī noslēdzās uzņēmuma „Liepājas RAS” gada sākumā izsludinātais biznesa ideju konkurss „Poligona „Ķīvītes” siltumenerģijas izmantošanas iespējas”. Par labāko tika atzīts Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” 4. kursa studentu- A. Vēberes, S. Djakovas un L. Vaļģes projekts “Zemeņu audzēšana un kaltēšana”, kas ieguva galveno naudas balvu  500 eiro apmērā.

Visi konkursa otrajā kārtā iekļuvušie projekti tika pie veicināšanas naudas balvas 100 eiro apmērā. Bez jau pieminētajiem uzvarētājiem, tie bija Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” studentu grupa  ar projektu “Veļas serviss” (D.Jaunzemis, D.Rudoviča, J.Freimanis, M.Morozs, A.Demidova), jau esošs uzņēmums SIA „Fish Bode” iesniedza projektu „Garneļu audzētavas izveide „Liepājas RAS” teritorijā”, SIA “Konsulta”, kuru pārstāv Liepājas Universitātes profesors Armands Grickus, projekts paredz no otrreizējām izejvielām ražot siltumizolācijas materiālu – fibrolu.

Konkurss tika izsludināts šī gada februāri, un norisinājās divās kārtās. Pirmajā kārtā bija iesniedzams īss biznesa idejas koncepts. No desmit iesniegtajām idejām žūrija izvēlējās un uz konkursa otro kārtu izvirzīja piecas idejas – par zemeņu audzēšanu un kaltēšanu, par veļas mazgāšanu, par slieku audzēšanu, par garneļu audzēšanu un jauna siltumizolācijas materiāla ražošanu. Biznesa plānu izstrādes gaitā viens no 2. kārtas dalībniekiem – idejas autors par slieku audzēšanu poligonā – atteicās no turpmākas dalības konkursā. Otrās kārtas uzdevums bija, vadoties pēc tehniskās specifikācijas, publiski pieejamiem datiem un individuāli iegūtas informācijas, izstrādāt biznesa plānupoligonā „Ķīvītes” saražotās siltumenerģijas izmantošanai.

Savukārt „Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols skaidro konkursa mērķi: „Poligonā no sadzīves atkritumiem iegūstam metāna gāzi jeb biogāzi. Biogāze tiek sadedzināta koģenerācijas iekārtās, ražojot elektroenerģiju un siltumenerģiju. Realizēt saražoto elektrību nav problēmu, taču siltumu izmantojam vien aptuveni 10% apmērā, biroja un tehnisko ēku apsildei.  Pārējo siltumu labprāt piedāvātu izmantošanai uzņēmējdarbībā. Tāpēc veidojām šo konkursu, lai iegūtu labas idejas siltuma izmantošanai, bet galvenais- biznesa partnerus, kas būtu gatavi nākt uz poligonu, lai realizētu savu iecerēto projektu”.

Komentējot izvēli, kāpēc par uzvarētāju tika izvēlēts projekts „Zemeņu audzēšana un kaltēšana”, žūrijas komisijas vadītāja, „Liepājas RAS” poligona tehnoloģisko sistēmu inženiere Liene Jākobsone uzsver, ka uzmanību piesaistīja projekta mērķis zemenes ne tikai audzēt, bet arī kaltēt, tādējādi iegūstot galaproduktu ar augstu pievienoto vērtību: „Kaltēšana ir ar lielu potenciālu, turklāt ar iespēju kaltēt ne tikai zemenes, bet arī citas ogas, dārzeņus un garšaugus”.

Dalies