Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā šobrīd aktīvi notiek līgumu pārslēgšana ar atkritumu apsaimniekotājiem

Persona viena otrai skaidro līguma noteikumus

No šī gada marta mēneša Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, tai skaitā arī Liepājā, notiek līgumu pārslēgšana atkritumu apsaimniekotājiem ar klientiem turpmākai atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Kā iepriekš viedokli pauda atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis N. Niedols, šī ir iespēja “aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidošanā, aicinot klientus sekot līdzi atkritumu apsaimniekotāju sniegtajai informācijai un savlaicīgi pārslēgt līgumus ar tiem”.  

Lai arī SIA “Liepājas RAS” šobrīd neskaidrības ar līgumu pārslēgšanu konstatētas tikai septiņos gadījumos, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem sniedzam papildu skaidrojumus:

  1. Kāpēc līgumi ir jāpārslēdz? Tāpēc, ka klientiem līdzšinējie līgumi ir spēkā uz atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību noslēgto līgumu darbības laiku, tas ir, līdz 30.04.2024. (izņemot Nīcu, Saldus un Kuldīgas novada pašvaldības).
  2. Ko nozīmē cenrādis papildpakalpojumiem? Atkritumu apsaimniekotāji konkursā iesniedza sadzīves atkritumu maksu par pakalpojumu (EUR/m3), kā arī finanšu piedāvājumā norādīja sniegtos izvēles papildpakalpojumus un to izcenojumus. Informācija par papildpakalpojumiem ir pieejama ikvienam klientam.
  3. Kādos gadījumos var tikt piemērota papildu maksa par individuālo piekļuvi atkritumu konteineriem? Normatīvie akti nosaka, ka atkritumu radītājs/valdītājs nodrošina brīvu piekļuvi specializētajam transporta līdzeklim konteinera novietnes vietai [..] ja to nevar nodrošināt, tad atkritumu radītājs/valdītājs izvelk konteineri līdz tuvākai iespējamai vietai, kur var piekļūt transporta līdzeklis. Tādējādi katram klientam ir atbildība nodrošināt pakalpojuma sniedzēja piekļuvi konteineram, un izvēle – atkritumu izvešanas dienā pašam novietot konteineru pieejamā vietā vai izmantot kādu no papildpakalpojumiem. Ja konteineri atrodas slēdzamā speciāli izbūvētā konteineru novietnē un tai var brīvi piebraukt atkritumu apsaimniekošanas transportlīdzeklis, kā arī tā apkalpe var piestumt konteineru pie transportlīdzekļa, papildu maksa netiek piemērota. Turklāt, arī iepriekšējā līguma darbības laikā noteiktos gadījumos par papildpakalpojumiem tika piemērota papildu maksa. Atzinīgi vērtējams tas, ka vairums klientu jau līdz šim aktīvi izmantojuši pašvaldību piedāvāto līdzfinansējumu atkritumu novietņu un sētiņu ierīkošanai un labiekārtošanai, kā arī konteineru nobrauktuvju ierīkošanai.
  1. Kāpēc var tikt piemērota papildu maksa šķiroto atkritumu konteineru daļējam piepildījumam? Dalīti vāktu atkritumu (stikla iepakojuma, kā arī papīra, kartona, metāla, PET iepakojuma) izvešana ir bez maksas. Savukārt, maksa par dalīti vāktu atkritumu (izņemot bioloģiskos) izvešanu var tikt piemērota gadījumos, ja izvešanas dienā konteinera piepildījums ir mazāks nekā 50 % vai konteiners nav specializētajam transportam vai tā apkalpei pieejams, tādējādi sedzot transporta un loģistikas izdevumus. Lai šādas situācijas nerastos, klienti aicināti atbildīgi izvērtēt šķiroto atkritumu konteineru tilpumu un izvešanas biežumu, kā arī izmantot iespēju atteikt dalīti vākto atkritumu konteinera izvešanas reizi, ja atkritumi nav uzkrāti.
  2. Kas nosaka atkritumu konteinera izvešanas minimālo biežumu? Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 9 (izdoti 15.06.2023.) un Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 2023/26 (izdoti 29.06.2023. ) astotais punkts.
  3. Vai iespējams mainīt līguma nosacījumus? Ja līguma darbības laikā nepieciešams mainīt atsevišķus līgumu nosacījumus (piemēram, izvešanas biežumu, konteineru tilpumu vai skaitu) un savstarpējā komunikācijā ar pakalpojumu sniedzēju tiek konstatēts, ka tas ir pamatoti, šāda iespēja noteiktā kārtībā pastāv.

SIA “Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus iepazīties ar līgumu nosacījumiem, aktīvi iesaistīties, sadarboties, neskaidros jautājumus risināt tiešā komunikācijā ar atkritumu apsaimniekotājiem jeb pakalpojumu sniedzējiem vai vērsties atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā SIA “Liepājas RAS”.

Kontaktinformācija:

SIA “Eco Baltia vide”, tīmekļvietnē www.ecobaltiavide.lv,  zvanot pa tālruni 22013939 vai ierodoties klātienē Ezermalas ielā 11, Liepājā, kā arī klientu apkalpošanas centros Grobiņā, Pāvilostā, Durbē, Aizputē.

Pilnsabiedrībā “Vides pakalpojumi Liepājai”, tīmekļvietnē  https://vpgrupa.lv/,  zvanot pa tālruni  63457777 vai ierodoties klātienē Cukura iela 8/16, kā arī klientu apkalpošanas centros Liepājā, Priekulē, Vaiņodē un Rucavā.

Atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā SIA “Liepājas RAS”, tel. 26446698 vai kac@liepajasras.lv

Dalies