Iedzīvotāji, noslēdzot jaunos atkritumu izvešanas līgumus, zaudētāji nebūs

Portālā vērsās liepājniece, kura pauda sašutumu par jauno kārtību atkritumu apsaimniekošanas jomā.

“Ko lai dara? Vieni saka, ka jāslēdz līgumi ar jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem, bet jūs portālā rakstāt, ka konkurss apstrīdēts tiesā? Kā tad rīkoties vienkāršajiem iedzīvotājiem? Noslēgšu līgumu – tas būs nederīgs. Neslēgšu – uzliks man sodu,” nopietni nobažījusies ir Valijas kundze, kura ar ģimeni dzīvo privātmājā un saka, ka līdz šim vienmēr bijusi apzinīga: “Bija līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, godīgi maksāju par gružu izvešanu.”

Portāls jau informēja, ka 7.septembrī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks Ronalds Fricbergs parakstīja līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ar pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai”, kuru pārstāvēja pilnvarotā persona Sanita Lazdāne un ar personapvienību, kuru veido SIA “Eko Kurzeme”  un SIA “Eco Baltia Vide”, kuru pārstāv pilnvarotā persona Andris Karlsons.

Jaunie atkritumu apsaimniekotāji tika noskaidroti Liepājas reģiona pašvaldību vienotā iepirkumā, kas tika izsludināts 2016.gada 11.janvārī. 

Liepājas domes deputāti 2016.gada 18.augusta domes sēdē vienbalsīgi, visiem 15 deputātiem balsojot par, apstiprināja maksu par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā – zonā A no pilsētas Dienvidu robežas līdz tirdzniecības kanālam 14,39 eiro t.sk. PVN, bet zonā B no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas Ziemeļu robežai 14,40 eiro (t.sk. PVN).

Līdz šim Liepājā atkritumu apsaimniekošanas cena bija 14,85 eiro (t.sk. PVN) par vienu m3. 

Tāpat jau ziņots, ka Administratīvā tiesa pieņēmusi Zviedrijas atkritumu apsaimniekošanas koncerna “Ragn-Sells” pieteikumu, kurā uzņēmums lūdz atzīt par prettiesisku Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā.

Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Madara Šenbrūna skaidroja, ka tiesa 1.septembrī saņēmusi “Ragn-Sells” pieteikumu, kurā prasīts atzīt par prettiesisku un atcelt Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2016.gada 1.augusta lēmumu par atklāto konkursu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā”. 

Pieteikumā arī lūgts apturēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma darbību, vai, ja noslēgts līgums ar apstrīdētā atklātā konkursa uzvarētāju, – apturēt noslēgtā līguma darbību. 

“Administratīvās lietas ietvaros tika noskaidrots, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju, turpretī pārējās pašvaldības, par kuru atkritumu apsaimniekošanu tika rīkots atklātais konkurss, līgumus nav noslēgušas,” stāsta M.Šenbrūna. 

Viņa skaidroja: “Ņemot vērā minēto ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2016.gada 12.septembra lēmumu pieņemts pieteikums par minētā Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma atcelšanu un atzīšanu par prettiesisku. Tā kā iepirkuma līgums par Liepājas pilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanu ar iepirkuma uzvarētāju noslēgts un lieta attiecīgajā daļā ir ierosināta par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku, pieteicējas izteikto administratīvā akta darbības apturēšanas lūgumu atteikts izskatīt pēc būtības.” Par šo atteikumu “Ragn-Sells” iesniegusi blakus sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. 

“Savukārt pieteicējas izteiktais lūgums apturēt iepirkuma komisijas lēmuma darbību attiecībā uz Vaiņodes, Aizputes, Pāvilostas, Rucavas un Priekules novada pašvaldībām ir pieļaujams un pieņemams izskatīšanai,” stāstīja M.Šenbrūna.

Iedzīvotāji necietīs

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem satraukumam nav pamata. Viņu vārdā par jauno līgumu slēgšanu rūpēsies namu apsaimniekotāji. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var pat priecāties, ka, stājoties spēkā jaunajiem līgumiem, maksa par 1 kubukmetra atkritumu izvešanu būs mazliet mazāka, nekā līdz šim.

Bet kā tad rīkoties Valijas kundzei un citiem privātmāju īpašniekiem, kuriem individuāli jāslēdz līgumus ar jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem, portāls jautāja speciālistiem.

Uzņēmuma “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols ir pārliecināts, ka iedzīvotājiem līgumus ar jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem ir jāslēdz: “Nevar dzīvot, nesakārtojot lietas. Ņemot vērā, cik noslogotas ir tiesas, tiesvedība var ilgt gadiem. Un iedzīvotāji taču gadiem nevar gaidīt tiesas lēmumu, lai tikai pēc tam sāktu domāt: slēgt līgumu vai ne. Kur tad tos atkritumus pa šo laiku liks?”

“Kad tiesa pieņems lēmumu un pateiks, kas notiks tālāk, tad arī rīkosimies tālāk,” viņš piebilst.

Savukārt uz jautājumu, vai iedzīvotāji kaut kādā mērā riskē, noslēdzot jaunos līgumus, N.Niedols uzsver: “Iedzīvotāji nekādā gadījumā nebūs zaudētāji! Iedzīvotāji tikai iegūs, jo jaunais tarifs ir mazliet zemāks par līdzšinējo.”

Un piebilst, ka gadījumā, ja ar tiesas lēmumu pašvaldību noslēgtie līgumi tiktu atcelti, iedzīvotājus tas nekādi neietekmētu: “Pašvaldības atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās jebkurā gadījumā.”

Bez maksas – maisi šķirotiem atkritumiem

Saskaņā ar Liepājas reģionu pašvaldību veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2016.gada 1.decembra Liepājas pilsētas Ziemeļu daļā, sākot no Tirdzniecības kanāla, kā arī Pāvilostas, Grobiņas un Aizputes novados turpmākos septiņus gadus nodrošinās personu apvienība, ko veido SIA “EcoBaltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”, un ko pārstāvēs vides apsaimniekošanas uzņēmums – SIA “Eko Kurzeme”.

SIA “Eko Kurzeme” izpilddirektors Andris Karlsons uzsver: “SIA “Eko Kurzeme” saviem klientiem nodrošina kvalitatīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un arī turpmāk rūpēsies, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem SIA “Eko Kurzeme” darbības teritorijā būtu ērti pieejama arī atkritumu šķirošanas infrastruktūra.”

Un skaidro: “Lai mēs varētu nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nepārtrauktību, drīzumā mūsu klienti saņems informatīvu vēstuli un divus līguma eksemplārus. Aicinu visus klientus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.”

Pašreiz spēkā esošie līgumi darbosies līdz šī gada 30.novembrim, pēc šī datuma personām, kuras jaunos līgumu nebūs noslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu sniegt. Tādēļ privātpersonām un juridiskām personām līdz 31.oktobrim ir jānoslēdz jaunais līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ar līguma saturu un noteikumiem var iepazīties arī SIA “Eko Kurzemes” mājas lapā – www.ekokurzeme.lv .

“Klientam pa pastu saņemtos abus līguma eksemplārus ir jānosūta parakstītus SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centram: SIA “Eko Kurzeme”, Ezermalas iela 11, Liepāja, LV-3401 vai nogādājot attiecīgā novada pagastu pārvaldēs,” skaidro A.Karlsons: “SIA ”Eko Kurzeme” no savas puses savukārt parakstīto līgumu nosūtīs atpakaļ pa pastu.”

Bet līdz šī gada 1.decembrim, klientiem, kas būs noslēguši jaunos līgumus, tiks izsūtīts atkritumu izvešanas grafiks. Tam A.Karlsons lūdz pievērst uzmanību: “Jo var mainīties izvešanas dienas.”

Viņš tāpat piebilst, ka gadījumā, ja iepriekš klientam atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināja cits uzņēmums, tad esošie atkritumu konteineri netiks mainīti, tie tiks nodoti SIA “Eko Kurzeme” īpašumā, kas arī veiks to izvešanu.

Tajā pašā laikā klientiem turpmāk būs iespēja iegādāties divu veidu maisus papildus sadzīves atkritumu apjomam – 80 litru tilpuma maisus sadzīves atkritumiem un 180 litru tilpuma maisus sadzīves atkritumiem.

Būs iespēja iegādāties maisus arī neliela apjoma atkritumiem, ko sadzīves atkritumu konteinerā nav atļauts ievietot – 80 litru tilpuma maisus zaļajiem atkritumiem un 50 litru tilpuma maisus pelniem, būvgružiem un saslaukām.

Kā arī, lai saudzētu dabu un pēc iespējas vairāk atkritumu nodotu pārstrādei, SIA “Eko Kurzeme ” klientiem bez maksas būs iespējams saņemt maisus šķirotajiem atkritumiem – dzeltenus 100 litru tilpuma maisus kartonam un plastmasai un zaļus 80 litru tilpuma maisus stikla pudelēm un burkām.

Tāpat SIA “Eko Kurzeme” apkalpojamajā teritorijā papildus tiks izvietoti publiski pieejami konteineri šķiroto atkritumu savākšanai.

“Arī turpmāk visiem Liepājas pilsētas un reģionu iedzīvotājiem būs pieejami asenizācijas pakalpojumi, būvgružu apsaimniekošanas pakalpojums, iespēja iegādāties sāls/smilts maisījumu, saņemt transporta pakalpojumus, kā arī citi SIA “Eko Kurzeme” līdz šim piedāvātie pakalpojumi,” uzsver A.Karlsons.

Bet jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotājiem ir iespēja vērsties SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centrā pa tālruņiem 63407315 vai 22013939. Aktuālākā informācija par SIA “Eko Kurzeme” pieejama arī uzņēmuma mājaslapā www.ekokurzeme.lv.

Konteineri nav jānomaina

Savukārt iedzīvotājiem, kuri dzīvo pilsētas daļā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, kā arī uzņēmumiem minētajā pilsētas daļā, pakalpojumu sniegšanu nodrošinās pieredzējušu nozares uzņēmumu apvienība, kas strādās ar zīmolu “Vides pakalpojumu grupa”.

Detalizēta informācija gan par pakalpojuma sniedzēju, gan par pašu pakalpojumu un līguma slēgšanas iespējām ir pieejama interneta mājas lapā www.vpgrupa.lv, skaidro “Vides pakalpojumu grupas” preses sekretārs Kaspars Līcītis.

Arī viņš skaidro, ka esošie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ir spēkā līdz šā gada 30.novembrim: “Lai pakalpojuma sniegšana netiktu traucēta, jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu būs jānoslēdz oktobra laikā.”

Ar līguma saturu un noteikumiem gan fiziskas, gan juridiskas personas jau šobrīd var iepazīties interneta mājas lapā www.vpgrupa.lv. Noslēgt līgumu oktobrī būs iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Līgumu slēgšana tiks izziņota septembra beigās.

“Vides pakalpojumu grupa” saviem klientiem lietošanā bez maksas piedāvās 0,24, 0,66 un 1,1 m3 tilpuma konteinerus, bet “Vides pakalpojumu grupa” uzsver, ka šobrīd iedzīvotāju lietošanā esošie konteineri var tikt izmantoti arī turpmāk, ja vien konteiners nav bojāts un ir ērti lietojams.

Kā zināms, maksa par atkritumu apsaimniekošanu zonā no dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam būs 14,39 eiro (ar PVN) par vienu kubikmetru. Un, kā skaidro preses sekretārs, pakalpojuma izmaksas tiks aprēķinātas un atspoguļotas rēķinā atbilstoši izvēlētajam atkritumu konteinera tilpumam.

Arī “Vides pakalpojumu grupa” klientiem būs iespēja iegādāties īpaši marķētus 100 litru tilpuma atkritumu maisus papildu atkritumiem, kas tiks savākti vienlaikus ar konteinera iztukšošanu. “Vides pakalpojumu grupas” apsaimniekošanas zonā – no Liepājas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam – atkritumu savākšanas maisa cena būs 1,68 eiro (ar PVN).

“Ievērojot Liepājas pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo atkritumu izvešanas reižu skaitu – daudzdzīvokļu mājās 2 reizes nedēļā, nedzīvojamās telpās (uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs) 4 reizes mēnesī, individuālās dzīvojamās mājās 2 reizes mēnesī – iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas divas reizes gadā mainīt atkritumu izvešanas biežumu, kā arī atteikties no kādas izvešanas reizes, par to divas nedēļas iepriekš rakstiski informējot apsaimniekotāju,” skaidro K.Līcītis.

“Vides pakalpojumu grupa” tāpat nodrošinās līdz šim iedzīvotājiem pieejamās atkritumu šķirošanas iespējas, kā arī plāno atbalstīt un veicināt vēl plašāku videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu.

Dalies