Jaunais atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns ir apstiprināts

Ministru kabinets  21.01.2021 apstiprināja Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam.

Galvenie uzdevumi šim plānošanas periodam ir paplašināt dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēmu (depozīts, bioloģiski noārdāmi atkritumi, tekstils u.c.), īstenot un ieviest dzīvē aprites ekonomikas principus, veicināt atkritumu pārstrādi, samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu un optimizēt atkritumu apsaimniekošanas reģionus.

Ar plānu un tā pielikumiem iespējams iepazīties šeit! 

Sagatavoja: 25.01.2021,  L. Lapiņa

Dalies