Liepājas RAS par piktogrammu ieviešanu festivālā “Lampa”

Šī gada 1. un 2. jūlijā norisinājās sarunu festivāls Lampa, kurā arī piedalījās SIA “Liepājas RAS” vides inženiere Liene Jākobsone sarunā “Atkritumu šķirošanas piktogrammas Ziemeļvalstīs un Latvijā”.

Diskusijā piedalījās arī Rīgas domes deputāte Mairita Lūse un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Maija Kāle, to vadīja zinātnes žurnāliste Sandra Kropa.

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kopš 2021. gada ir uzsākuši darbu pie atkritumu šķirošanas piktogrammu sistēmas ieviešanas Latvijā. Sākotnēji sistēma tika radīta un ieviesta Dānijā, bet, redzot tās sniegtos ieguvumus, sistēma kļuva aktuāla arī pārējās Ziemeļvalstīs.

Sistēma palīdz iedzīvotājiem labāk orientēties atkritumu šķirošanā un motivē ražotājus izvēlēties draudzīgāku iepakojumu. Attiecīgi radās doma, ka šī sistēma varētu tikt ieviesta vēl plašākā mērogā, palīdzot šķirot atkritumus ikvienam Eiropas iedzīvotājam, neatkarīgi no atrašanās vietas Eiropā, arī Baltijas valstīs.

Piktogrammas Latvijā šobrīd testē dažādas pašvaldības, kā arī RTU. Pagājušajā nedēļā SIA “Liepājas RAS” arī savā atkritumu šķirošanas laukumā ieviesa piktogrammu sistēmu, kā arī plāno turpināt darbu pie sistēmas popularizēšanas valstiskā mērogā. Šīs sistēmas ieviešana palīdzētu izveidot vienotu konteineru dizainu, nostabilizētu vienotu izpratni sabiedrībā par atkritumu šķirošanu, kas kļūtu vienkāršāk uztverama dažādām mērķa grupām, tādējādi veicinot šo procesu.

Diskusiju var noskatīties šeit:

Dalies