Liepājas RAS piedalās “Liepājas energoefektivitātes nedēļā”

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” (Green Tech HUB) no 13. – 17. septembrim organizēja informatīvu un izglītojošu pasākumu ciklu “Liepājas energoefektivitātes nedēļa” ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un gudru enerģijas resursu izmantošanu.

Šajā pasākumu ciklā ar savu pieredzi korporatīvās ilgtspējas, videi draudzīgas domāšanas, rīcības un tehnoloģisko risinājumu jomā dalījās arī reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA Liepājas RAS.

Seminārā “Sabiedrības ilgtspēja un zaļā domāšana caur Liepājas prizmu” Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols akcentēja, ka Liepājas RAS ikvienu rīcību īsteno caur ilgtspējas prizmu – gan attiecībā uz saviem darbiniekiem, gan attiecībā uz apkārtējo vidi, gan arī uzņēmuma klientiem. Liepājas RAS organizācijas kultūra ir – skatīties uz lietām un procesiem ar domu par nākotni. Liepājas RAS savu sniegumu, tai skaitā, ilgtspējas aspektus, mēra. Jo, tikai izmērot, kas paveikts, ir iespējams to pilnveidot.

Attēlā: Normunds Niedols. Autors: Liepājas Enerģija

N.Niedols aicināja arī citus uzņēmumus pārņemt labo praksi, tādējādi kopīgiem spēkiem veidojot Liepāju par ilgtspējīgu un zaļu pilsētu.

Attēlā: Liene Jākobsone. Autors: Green Tech HUB

Savukārt, piedaloties paneļdiskusijā “Kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm jeb Zaļais dzīvesveids” Liepājas RAS vides inženiere Liene Jākobsone informēja par Liepājas RAS ieguldījumu sabiedrības vides apziņas veicināšanā. Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs izglīto dažādas sabiedrības mērķauditorijas, organizē ekskursijas, vides dienas, piedāvā apskatei Nenovērtēto lietu muzeju un īsteno dažādus informēšanas pasākumus. “Mēs apzināmies, ka mums pašiem ar savu rīcību ir jārāda piemērs, tāpēc darbojamies pēc ilgtspējas principiem.”

Runājot par aprites ekonomiku, L.Jākobsone aicināja iedzīvotājus šķirot atkritumus, taču vēl lielāku ieguldījumu vides saglabāšanā katrs var sniegt tos vispār neradot, jeb apdomājot katru savu pirkumu, lai tā rezultātā radītu pēc iespējas mazāk pārpalikumu.

Liepājas RAS misija ir nodrošināt ilgtspējīgas vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Liepājas reģionā, un dalīšanās ar savu pieredzi ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā to īstenot.

Dalies