Liepājas RAS turpina darbību ierastā ritmā

zāles pļāvējs - robots, pļauj zāli

28. jūlija pēcpusdienā atkritumu poligona “Ķīvītes” asfaltētā atkritumu priekšapstrādes laukuma ziemeļu daļā izcēlās ugunsgrēks, kur dega lielizmēra plastmasas atkritumi 200 m2 platībā. Nekavējoties tika izsaukti atbildīgie dienesti, un maksimāli īsā laikā ugunsgrēku likvidēja. Cilvēki necieta un apdraudējums apkārtējai videi tika iespējami ātri novērsts. Pēc ugunsgrēka notikuma vieta vairākas dienas atradās pastiprinātā uzraudzībā.

Liepājas RAS teritorijas videonovērošanas kameru ieraksti liecina, ka bīstamā situācija radusies pašaizdegšanās rezultātā un ļaunprātīga rīcība nav konstatēta. Kopumā sadega 15 tonnas neblīvi sakrautu plastmasas atkritumu. Pārējais materiāls tiek pāršķirots, lai atdalītu otrreizējai pārstrādei derīgo un sakusušo, neizmantojamo daļu apglabāšanai poligonā.

Par notikušo Liepājas RAS valde informēja gan visus uzņēmuma darbiniekus, gan Liepājas RAS kapitāla daļu turētājus un to pārstāvjus, gan arī piegulošo zemju īpašniekus. Tika sasaukta arī uzņēmuma vadības grupas sanāksme, kurā izvērtēja bīstamās situācijas rašanās iemeslus, darbinieku profesionālu rīcību, kā arī turpmākos pasākumus, lai novērstu līdzīgus apdraudējumus.

Dalies