Liepājnieki saņem kompostēšanas kastes

Ceturtdien, 8.decembrī Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija atkritumu poligonā “Ķīvītes” organizēja pasākumu Life projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” dalībniekiem, kuri bija pieteikušies mājkompostēšanai Liepājas pilsētā.

Asociācija šī Life projekta ietvaros īsteno apakšaktivitāti “Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai”, kas paredz novērtēt atkritumu apjomus, kas tiek pārstrādāti privātmāju kompostā. Šāda aktivitāte tiek īstenota divās Latvijas pilsētās – Liepājā un Preiļos. Turpmākā gada laikā vairāk kā 60 mājsaimniecības Liepājā, savā dārzā kompostēs virtuves un dārza atkritumus. Kompostēšana notiks speciālās kompostēšanas kastēs, kas piešķirtas projekta ietvaros. Dalībniekiem būs pienākums regulāri sniegt informāciju par kompostā ievietotajiem atkritumu apjomiem, ko tālāk apkopos, lai novērtētu mājkompostēšanas nozīmi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plūsmā.

Pasākuma laikā asociācijas valdes locekle Rūta Bendere dalībniekus iepazīstināja ar projekta mērķiem, uzsvēra bioloģisko atkritumu nozīmi kopējā atkritumu plūsmā un risinājumus to dalītai vākšanai. Tika izskaidrotas prasības, kas jāievēro, veidojot kompostu, lai tas rezultātā būtu izmantojams pašas mājsaimnniecības dārza vajadzībām.

Šāds projekts ir nozīmīgs solis atkritumu šķirošanas veicināšanā. Turklāt jāņem vērā, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2023. gadā Latvijā ir jāizveido sistēma bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai, un mājkompostēšana ir vienkāršākais risinājums, kā mājsaimniecība to var īstenot, samazinot atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un iegūstot vērtīgu dārza mēslojumu – kompostu.

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija ir dalībnieks Eiropas Savienības LIFE programmas projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE20 IPE/LV/000014), kura viens no uzdevumiem paredz iesaistīt sabiedrību bioloģisko atkritumu atsevišķā savākšanā.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras. www.wastetoresources.varam.gov.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE Waste To Resources IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

Dalies