Nenokavē! “Štepseles ceļojums” sāksies aprīlī

Pienācis jau piektais gads, kopš  SIA “Liepājas RAS” piedāvā reģiona skolām iesaistīties nolietoto elektropreču vākšanas akcijā “Štepseles ceļojums”.

Kā ik gadu, akcijas mērķis ir nemainīgs – attīrīt savu apkārtni, vienlaikus savācot pēc iespējas vairāk nolietoto sadzīves elektrotehniku – televizorus, datorus, ledusskapjus, mobilos telefonus, radioaparātus un līdzīgas lietas.

Arī šogad balvu fondā ir vērtīgas naudas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem.

1.vietas ieguvēji saņems 300 EUR

2.vietas ieguvēji saņems 200 EUR

3.vietas ieguvēji- 100 EUR

Akcijas noteikumi līdzīgi iepriekšējos gados pastāvējušajiem. No katras skolas drīkst piedalīties viena komanda (tajā var ietilpt viena vai vairākas klases, interešu pulciņš vai tml.). Komandas dalībnieku skaits – neierobežots. Uzvarēs tā komanda, kas iegūs augstāko punktu koeficientu, tas nozīmē, ka uzvarēs tie, kas savāks vairāk elektroiekārtu uz katru komandas dalībnieku.

Nolietotās elektroierīces uz skolu varēs nest visa aprīļa mēneša garumā. Katrā skolā būs speciāli ierādīta vieta, kur tiks uzglabātas atnestās elektroierīces. Akcijai noslēdzoties “Liepājas RAS” pārstāvji tās savāks un nodos otrreizējai pārstrādei, tādējādi štepseles turpinās savu ceļojumu jau jaunradītos produktos.

Akcijas laiks ir no 2015. gada  1. līdz 30. aprīlim.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties visas Liepājas pilsētas skolas, kā arī skolas no apkārtējiem novadiem – Grobiņas, Priekules, Pāvilostas, Aizputes, Durbes, Vaiņodes, Rucavas, Nīcas, kā arī no Skrundas, Saldus un Brocēnu novadiem.

Lai reģistrētos, par akciju atbildīgajam skolas skolotājam uz e-pastu info@liepajasras.lv ir jānosūta sekojoša informācija:

1.       skolas nosaukums, adrese, bankas rekvizīti;

2.       atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese;

3.    skolēnu komandas apraksts un dalībnieku skaits – klase, interešu pulciņš, visa skola, dabas draugi utml. Skolēnu skaits var tikt precizēts arī akcijas laikā;

4.       vieta, kur elektroierīces tiks uzglabātas līdz konkursa beigām.

Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta elektropreču uzskaites tabula, kurā elektroniski jāreģistrē katra atnestā ierīce.

Pielikumā skatīt Akcijas nolikumu un plakātu.

Papildus informācijai, rakstīt uz e-pastu: info@liepajasras.lv.

Pielikums

Dalies