No 31. oktobra līdz 6. novembrim – atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanas nedēļa Liepājas pilsētā

Tuvojoties 1. decembrim, kad atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Liepājas pilsētā uzsāk EkoKurzeme un Vides pakalpojumu grupa, iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem tiek nodrošinātas  visplašākās līguma slēgšanas iespējas.

Par līguma slēgšanas iespējām interesēties, kā arī saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var sazinoties ar pakalpojumu sniedzējiem
Vides pakalpojumu grupa Tālr.:6 345 7777 E-pasts: info@vpgrupa.lvEko Kurzeme Tālr.: 63407315 vai 22013939 E-pasts: info@ekokurzeme.lv
Ikviens Liepājas iedzīvotājs klātienē līgumu varēs noslēgt, kā aī saņemt konsultāciju par līguma nosacījumiem īpaši noformētā mobilajā klientu apakalpošanas punktā – busiņā, kas piestās pilsētā šādos laikos un vietās: *2.novembris: 15:00 – 16:30, Lauku sēta 17:30 – 19:00, Olimpiskais centrs *4.novembris 15:00 – 17:00, Pētertirgus *5.novembris 10:00 – 12:00, Pētertirgus 14:00 – 17:00, Olimpiskais centrs
Par līguma slēgšanas iespējām interesēties, kā arī saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem var sazinoties ar pakalpojumu sniedzējiem
Vides pakalpojumu grupa Tālr.:6 345 7777 E-pasts: info@vpgrupa.lvEko Kurzeme Tālr.: 63407315 vai 22013939 E-pasts: info@ekokurzeme.lv  
Iedzīvotājiem – fiziskām personām Liepājas dienvidu daļā piedāvā līgumu slēgt: 1)     elektroniski www.vpgrupa.lv, autorizējoties ar internetbankas starpniecību; 2)     klātienēkādā no klientu apkalpošanas punktiem: -Vides pakalojumu grupas birojā Cukura ielā 8/16 (darba laiks: katru darba dienu plkst. 8:30-17:00, otrdienās līdz plkst. 19:00); -Liepājas namu apsaimniekotājs telpās, Tukuma iela 1, katru otrdienu no 16:00 līdz 19:00 un ceturdienu no 11:00 – 14:00, līdz pat novembra beigām. 3)     tāpat līdz  1. novembrim iedzīvotāji pasta kastītēs – adresēs, kurās atrodas atkritumu konteineri, kurus no iepriekšējā operatora klientu ērtības labad apkalpošanā pārņem Vides pakalpojumu grupa, saņems informatīvu vēstuli un standarta līguma formu, kuru aizpildītu un parakstītu varēs nosūtīt Vides pakalpojuma grupai pa pastu vai nodot personīgi kādā no augstāk minētajiem klientu apkalpošanas punktiem vai mobilajā Klientu apkalpošanas punktā. Līgumu tāpat var nosūtīt pa pastu, izmantojot sūtījumam pievienoto apmaksātas vēstules aploksni. Rūpējoties par iedzīvotāju ērtībām, Vides pakalpojumu grupa pieņem pieteikumus par līgumu slēgšanu klientam ērtā un pieņemamā veidā – der gan iesniegums brīvā formā, gan e-pasts info@vpgrupa.lv, iedz@vpgrupa.lv. Tāpat iespējams veikt atzīmes un labojumus uz standarta līguma formām, kuras ir pieejamas lejupielādei interneta vietnē www.vpgrupa.lv, nosūtītas pa pastu vai saņemamas klientu apkalpošanas punktos. Saņemtie pieteikumi tiks apkopoti, izvērtēti un sagatavoti līgumi.  Liepājas pilsētas ziemeļu daļā iedzīvotāji, kuriem līdz šim tika nodrošināta atkritumu izvešana, jau saņēmuši informatīvo vēstuli un līguma formu, kuru aizpildītu un parakstītu var nosūtīt pa pastu vai nodot klātienē Eko Kurzeme Klientu apakalpošanas centrā Ezermalas ielā 11 (darba laiks: katru darba dienu plkst. 8:30-17:00, otrdienās līdz plkst. 19:00).   Līgumu klātienē var gan saņemt, gan iepazīties ar tā saturu, gan arī noslēgtKlientu apkalpošanas centrā Ezermalas ielā 11 iepriekš minētājā darba laikā.   Fiziskas un juridiskas personas ar līgumu var iepazīties un to izdrukāt no mājas lapas www.ekokurzeme.lv.  

Līguma slēgšanas procesa ietvaros, ja standarta līguma nosacījumi nav pieņemami, gan fiziskas, gan juridiskas personas var sniegt informāciju operatoriem gan par vēlamo izvešanas biežumu, gan vēlmo konteinera tilpumu. Mazākais pieejamais konteinera tilpums – 0,12 uz mājsaimniecību ar vienu cilvēku.

Tas neattiecas uz dārza mājām un vasarnīcām, kas tiek apkalpotas uz sezonas līguma pamata, ja īpašumā tā īpašnieks uzturas tikai noteiktus mēnešus gadā.

Vienlaikus jāatgādina, ka iedzīvotājiem pieejamas atkritumu šķirošanas iespējas, saņemot šķirošanai paredzētos maisus stikla, kā arī plastmasas un kartona iepakojumam. Bezmaksas maisi atkriumu šķirošanai pieejami pie operatoriem Klientu apkalpošanas centros pēc 1.decembra.

Dalies