Notikusi Liepājas un Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekotāju tikšanās ar lielākajiem namu apsaimniekotājiem

Vakar, 18. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs SIA “Liepājas RAS” organizēja pašvaldību pārstāvju, atkritumu apsaimniekotāju tikšanos ar lielākajiem Liepājas un Dienvidkurzemes namu apsaimniekotāju pārstāvjiem.

Klātesošos uzrunāja Liepājas Centrālās administrācijas izpilddirektora vietnieks M. Tīdens,  “atkritumu apsaimniekošana ir stratēģiski un sabiedriski nozīmīga joma gan valsts, gan pašvaldību kontekstā. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums, līdzīgi kā apkures un ūdenssaimniecības pakalpojumi, ir primāri svarīgs ikvienam iedzīvotājam. Šī pakalpojuma nodrošināšana, infrastruktūras izveide, darba drošības prasībām atbilstošu pakalpojuma sniegšanas apstākļu nodrošināšana, ir iespējama tikai sadarbojoties – atkritumu apsaimniekotājiem ar klientiem, iedzīvotājiem.”

M. Tīdens skaidroja, ka  “Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību mērķis jaunajā iepirkumā bija nodrošināt atkritumu saimniecības attīstību reģionā, turpinot tās sakārtošanu” un vislabāko rezultātu, proti, labu un kvalitatīvu pakalpojumu var nodrošināt “konstruktīva sadarbība, kur iesaistītās puses apzinās savu atbildību, ievēro savus pienākumus, vērtē un risina situācijas, komunicē savā starpā”.

Sarunas turpinājumā Liepājas RAS valdes loceklis N. Niedols klātesošos iepazīstināja ar atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra darbību un lomu atkritumu apsaimniekošanas jomā, tai skaitā, pašreizējā līgumu pārslēgšanas gaitā. N. Niedols uzsvēra, ka “šī ir iespēja aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidošanā”.

Savukārt atkritumu apsaimniekotāji – PS “Vides pakalpojumi Liepājai” izpilddirektors G. Brunovskis un SIA “Eco Baltia vide” Liepājas filiāles vadītājs I. Skripko – informēja par līgumu pārslēgšanas dinamiku, aktīvo savstarpējo komunikāciju ar iedzīvotājiem, viņu pārstāvjiem un namu apsaimniekotājiem, kā arī uzsvēra nepieciešamību izvērtēt konteinera tilpuma un daudzumu atbilstību faktiski radīto atkritumu apjomam, izvēloties lielāka tilpuma konteineru ar retāku izvešanas regularitāti, nevis daudzus maza tilpuma konteinerus ar ikdienas izvešanu, kā arī, daudzdzīvokļu namos stāvvadu vietā veidot atkritumu novietnes.

Tikšanās laikā būtiskākās bažas namu apsaimniekotāju vidū raisīja jautājumi par papildpakalpojumu piemērošanas kritērijiem un bioloģisko atkritumu šķirošanas nodrošināšanu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. Atkritumu apsaimniekotāji skaidroja, ka papildpakalpojumus izvēlas un papildu maksu varētu piemērot aptuveni 1 % klientu. Savukārt, bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā ir obligāta no 2024. gada, un šo atkritumu dalītā vākšana Liepājā ir uzsākta daudzdzīvokļu mājās, kuras to brīvprātīgi izvēlas. Atkritumu apsaimniekotāji šobrīd ir gatavi šo pakalpojumu nodrošināt.

Vērtējot, atkritumu apsaimniekošanu Dienvidkurzemes un Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas izpilddirekcijas vadītājs A. Nikolajevs, norādīja, ka vadoties pēc labās prakses, ko pirmo reizi Latvijā īstenoja Liepāja jau pirms septiņiem gadiem, atkritumu apsaimniekotāju konkrētā teritorijā izvēloties no piedāvātiem, atbilstošiem pakalpojumu sniedzējiem, – šādu pieeju īstenoja arī Rīgā, un tur šobrīd pakalpojumu sniedz četri atkritumu apsaimniekotāji. Līdzīgi kā Liepājā, arī citviet Latvijā atkritumu apsaimniekotāji piedāvā papildpakalpojumus, tādējādi caurspīdīgi atspoguļojot cenu veidošanās politiku. A. Nikolajevs arī norādīja, ka atkritumu apsaimniekošana nav tikai bizness, tā ir tautsaimniecības joma ar sociālu nozīmi, kur nepieciešamas ievērojamas infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma investīcijas, uzsverot, ka jebkurās jaunās pārmaiņās pastāv gan izaicinājumi, gan vienlīdz arī risinājumi, kas iespējami tikai konstruktīvā komunikācijā.

Tikšanās noslēgumā M. Tīdens aicināja “ikvienu iedzīvotāju, praktiķus un nozares profesionāļus sadarboties, jo mums visiem ir viens un kopīgs ceļš ejams – valsts un Eiropas sasniedzamie mērķi atkritumu apsaimniekošanas jomā. Tie sevī ietver – atkritumu neradīšanu un mazināšanu, atkritumu šķirošanu un atgriešanu apritē, rezultātā samazinot noglabājamo atkritumu apjomu poligona kalnā un tā ietekmi uz apkārtējo vidi”.

Arī Liepājas RAS aicina neskaidros jautājumus risināt tiešā komunikācijā ar atkritumu apsaimniekotājiem jeb pakalpojumu sniedzējiem vai vērsties SIA “Liepājas RAS”, kas nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas klātienē iedzīvotāju dzīvesvietā.

Kontaktinformācija:

SIA “Eco Baltia vide”, tīmekļvietnē www.ecobaltiavide.lv,  zvanot pa tālruni 22013939 vai ierodoties klātienē Ezermalas ielā 11, Liepājā, kā arī klientu apkalpošanas centros Grobiņā, Pāvilostā, Durbē, Aizputē.

Pilnsabiedrībā “Vides pakalpojumi Liepājai”, tīmekļvietnē  https://vpgrupa.lv/,  zvanot pa tālruni  63457777 vai ierodoties klātienē Cukura iela 8/16, kā arī klientu apkalpošanas centros Liepājā, Priekulē, Vaiņodē un Rucavā.

Atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā SIA “Liepājas RAS”, tel. 26446698 vai kac@liepajasras.lv

Dalies