PAPILDINĀTS: Norit Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. –2028.gadam projekta publiskā apspriešana

(Papildināts pēdējā rindkopā)

Šobrīd aktīvi norisinās atkritumu apsaimniekošanas nozares galvenā plānošanas dokumenta “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. –2028.gadam” projekta publiskā apspriešana.

Papildu tam,  tiek apspriesta arī plāna stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma pārskata projekts.

Ar plānu, tā pielikumiem un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma pārskata projektu var iepazīties šeit!

Informējam, ka 2020. gada 28.oktobrī plkst. 14:00 notiks tiešsaistes videokonference (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnēs www.varam.gov.lv un www.geoconsultants.lv 28.oktobrī) par jauno AAP.

(Papildināts 28.10.20)

Valsts sekretāru sanāksmē rīt (29.10.2020) tiek izsludināts precizētais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam. Jaunākā versija (28.10.2020): šeit.

(Papildināts 25.11.20)

17.11.2020. notika VARAM rīkotā tiešsaistes sanāksme par plāna projektu. Sanāksmē tika apspriesti potenciālo Dienvidkurzemes un Ziemeļkurzemes reģionu svarīgie jautājumi par to, kā jaunais valsts plāns tos varētu ietekmēt. Sanāksmes prezentācija pielikumā (AAVP_Kurzeme_VARAM_17.11.20).

Pielikums

Dalies