Paraksta sadarbības memorandu efektīvas un ērtas BIO atkritumu šķirošanas ieviešanas veicināšanai

Komposta kaste ar bioloģiskajiem atkritumiem

Trīs mēnešu laikā aptuveni 5000 projekta BIO CIKLS dalībnieki sašķiroja kopā 78 m3 bioloģiskos atkritumus, savukārt viena mājsaimniecība mēneša laikā sašķiroja vidēji 3 kg BIO atkritumu. Savākto BIO atkritumu apjoms projekta gaitā vairākkārt palielinājās – 187% pieaugums pret pirmsprojekta laiku. Vienlaikus līdz optimālajam apjomam, kas būtu 40% no sadzīves atkritumiem, šī brīža rezultāts ir jāpalielina par 2-3 reizēm. Lai turpinātu ilgtermiņā attīstīt efektīvu BIO atkritumu šķirošanas sistēmu, parakstīts sadarbības memorands.

Noslēdzot kustības BIO CIKLS vienu posmu, vienlaikus iesākts nākamais,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), Latvijas Pašvaldību savienībai un kustības aizsācējam CleanLiving Trade svinīgi parakstot sadarbības memorandu efektīvas un ērtas BIO atkritumu šķirošanas ieviešanas veicināšanai visā Latvijā.

Noslēguma pasākumā pie apbalvojumiem tika ne vien apzinīgākie projekta dalībnieki – īpašu dāvanu saņēma VARAM parlamentārā sekretāre Ilze Dambīte-Damberga – rozi, kas iestādīta no projekta atklāšanas pasākumā iedzīvotāju savāktajiem BIO atkritumiem radītā kompostā,  tādējādi iezīmējot BIO atkritumu kā vērtīga resursa potenciālu.

“Valsts var izveidot ceļa karti, taču pašvaldības un atbildīgie dienesti ir reālie darītāji, kas šo plānu realizē. Projektā iegūtās atziņas ir noderīgas un kā labās prakses paraugi izmantojamas arī citviet, efektīvas un ērtas BIO atkritumu šķirošanas veicināšanai,” uzsver VARAM parlamentārā sekretāre I. Dambīte – Damberga.

VARAM parlamentārā sekretāre I. Dambīte – Damberga, kustības BIO CIKLS vadītāja Zanda Briķe

Ērts instruments veicina izcilas kvalitātes šķirošanu

Lai BIO atkritumus varētu izmantot jaunu resursu – augsnes mēslojuma un biogāzes – ieguvē, ļoti būtiska nozīme ir savāktā materiāla kvalitātei, proti, lai šajos atkritumos būtu pēc iespējas mazāk piejaukumu. BIO atkritumu ceļš sākas virtuvē, un cilvēkiem ērtāka ir BIO atkritumu šķirošana iepakojumā, ko apliecina gan BIO atkritumu apjoms uz mājsaimniecību, atšķirība dažādās mājās un laikos sasniedz pat 50%, gan tas, ka cilvēki, kam nav nodrošināti kompostējamie maisiņi, vāc BIO atkritumus plastmasas maisos, kas rada papildus piesārņojumu.

Projekta gaitā kompostējamos maisiņos sašķiroto atkritumu tīrība bija teicama, sasniedzot 99.9% tīrību. Šķirojot bez iepakojuma materiāla tīrība ir augsta (97 – 100%), taču ir ievērojami mazāks apjoms, jo cilvēkiem šī nav ērta šķirošanas metode.  Savukārt daļa no mājsaimniecībām, kam nebija pieejami kompostējamie maisiņi, bija atkritumus vākuši plastmasas maisiņos – šādi sašķirotajos atkritumos dažādi piemaisījumi bija līdz pat 30%. Jāpiebilst, ka galvenie piesārņojumi BIO atkritumos ir galvenokārt plastmasas maisiņi, kā arī pārtikas produktu iepakojumi, piemēram, desas plēves, maizes maisiņi, salātu trauciņi

“Ērts instruments būtiski, pat līdz 10 reizēm, ietekmē savākto BIO atkritumu kvalitāti un apjomu jeb iedzīvotāju iesaisti. Praksē redzējām, jo agrāk šķirošanas procesā cilvēkiem tiek piedāvāta ērta sistēma, jo augstāka ir šķirošanas efektivitāte.  Pozitīva ietekme ir arī uz sabiedrības attieksmi, praksē pārliecinoties, ka smakas un netīrība ir tikai mīts,” uzsver kustības BIO CIKLS vadītāja Zanda Briķe.

VARAM parlamentārā sekretāre I. Dambīte – Damberga, kustības BIO CIKLS vadītāja Zanda Briķe

Komunikācija – intensīva un ilglaicīga

Būtiska nozīme ir komunikācijai – operatīvai, regulārai un ilgstošai – gan savstarpējai visu iesaistīto pušu (atkritumu pārstrādātāji, pārvadātāji, namu apsaimniekotāji), gan ar iedzīvotājiem. Projekta gaitā veiktie novērojumi  (iedzīvotāju sapulces un aptaujas) un publiskajā telpā esošā informācija parāda, ka daudziem iedzīvotājiem pirms BIO atkritumu šķirošanas uzsākšanas ir virkne aizspriedumu – par smakām, netīrību, grauzējiem, kā arī šķirošanas nozīmi un jēgu kopumā. Tādēļ ir būtiski, lai cilvēkiem būtu viegli pieejama informācija gan šķirošanas sākumā par pamatprincipiem un noteikumiem, gan atgriezeniskā saite šķirošanas procesā (projekta gaitā tas tika darīts reizi mēnesī) par pieļautajām kļūdām, apjoma pieaugumiem un izmaksu ietaupījumu.

Stereotipu laušanā efektīvākais instruments ir pārliecināšana sākt un mēģināt, kā arī kaimiņu un citu cilvēku praktiskā pieredze, parādot un pārliecinoties, ka stereotipi ir tikai stereotipi. Aizspriedumi un mīti, kā arī nemotivējoša BIO atkritumu apsaimniekošanas maksa un ērts risinājums šķirošanai jau tās sākumposmā kavē daudzskaitlīgāku iedzīvotāju iesaisti BIO atkritumu šķirošanā.

Zaļmaldināšana – būtisks drauds sašķiroto atkritumu kvalitātei

Zaļmaldināšana ir nopietna problēma, kas traucē cilvēkiem saprast, vai izraudzītie maisiņi tiešām ir kompostējami, kā rezultātā arī rodas plastmasas piejaukums BIO atkritumos. Šobrīd nav skaidras sistēmas vai noteikumu, kā atšķirt izstrādājumu, kas ir kompostējams, no tāda, kas par to tikai izliekas – no veikalu plauktiem mūs uzrunā maisiņi skaisti zaļām lapiņām un uzrakstiem “recycled”, “recycable” utml, radot maldinošu ilūziju par produkta patieso ietekmi uz vidi un kompostējamību jeb izmantošanas iespējām. Nereti šāda veida izstrādājums ir tikai ražots no daļēji pārstrādātas plastmasas, vai pārstrādājams kopā ar plastmasu, atkritumus izberot no maisiņa, to izmazgājot un iemetot plastmasas atkritumos, ko, saprotams, neviens nedarīs.

Kustības BIO CIKLS būtība

Kustību BIO CIKLS novembrī uzsāka Latvijas Pašvaldību savienība, Liepājas RAS, ZAAO, CleanLiving, CleanR, vairākas pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāji un namu apsaimniekotāji, lai veicinātu sabiedrības informētību un iesaisti BIO atkritumu šķirošanā.

Pilotprojekta ietvaros no 1.novembra līdz 31.janvārim tika testēta un salīdzināta BIO atkritumu šķirošana, iedodot cilvēkam gatavu, ērtu risinājumu, izmantojot kompostējamos bioplastmasas maisiņus, un uzliekot šķirošanu kā pienākumu bez atbalsta mehānismu nodrošināšanas. Galvenais pilotprojekta mērķis ir saprast, vai/kāda sistēmas ērtumam ir ietekme uz savāktās BIO atkritumu masas apjomu un kvalitāti, kas ir kritiski svarīgi faktori, lai BIO atkritumus varētu izmantot jaunu resursu radīšanai.

BIO atkritumu šķirošana no šī gada ir obligāta visā Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas izvirzīto mērķi dalībvalstis, tai skaitā Latvija, 2035. gadā poligonos varēs apglabāt ne vairāk kā 10% no visiem atkritumiem.

Kustības BIO CIKLS uzdevums ir BIO atkritumu šķirošanas labo praksi attīstīt arī pārējā Latvijas teritorijā, veicinot iedzīvotāju iesaisti un informētību par to. Projekts BIO CIKLS simbolizē BIO atkritumu atjaunojamību un iespēju tos izmantot kā resursu.

Informāciju sagatavoja Agnese Orole, Kustības BIO CIKLS komunikācijas vadītāja

Dalies